Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus är ett modernt akutsjukhus som erbjuder högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning i södra delen av Stockholms län.

Locum förvaltar cirka 84 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Just nu genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Våren 2017 invigdes en ny behandlingsbyggnad på Södertälje sjukhus med bland annat akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB/förlossning samt avancerad operationsavdelning. Under hösten 2019 öppnades en helt ny, totalrenoverad vårdbyggnad med 120 enkelrum fördelade på fem våningsplan. Ny -och ombyggnationen av Södertälje sjukhus ger möjligheter för 2 000 nya vårdtillfällen i slutenvården och 7 500 fler akutbesök och ger därmed Södertälje ett sjukhus som är dimensionerat för framtiden. 

I januari 2020 fattade Fastighets- och servicenämnden samt Locums styrelse beslutet att helrenovera entrébyggnaden på Södertälje sjukhus. Förutom nya vårdlokaler för dagkirurgi, jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal får entrébyggnaden nya övernattningsrum för anhöriga, omklädningsrum samt konferens- och utbildningsrum. I samband med ombyggnationen får sjukhuset även en modern huvudentré.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut i flera etapper. I dag är sjukhuset det självklara valet när det gäller högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning för den södra delen av länet.

84 000

kvadratmeter, förvaltas av Locum

1907

invigdes sjukhuset

1100

arbetar på sjukhuset

08-550 240 00

Sjukhusets telefonväxel