Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut i flera etapper. I dag är sjukhuset det självklara valet när det gäller högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning för den södra delen av länet.

Ett av Sveriges modernaste sjukhus

Södertälje sjukhus har varit först ut i en lång rad investeringar som Stockholms läns landsting gör inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård. I mars 2017 invigde Södertälje sjukhus deletapp 1, som är en del av en sammanlagd investering på 1,2 miljarder i ny- och ombyggnationer av sjukhuset. Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. Nya Södertälje sjukhus får med detta en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. De omfattande ny- och ombyggnationerna av sjukhuset innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus.

Stort projekt med flera etapper

I början av hösten 2017 startade deletapp 2, som innebär en totalrenovering av hus 02 till fem nya vårdavdelningar. Ett omfattande ombyggnationsarbete utförs, samtidigt som sjukhuset kommer att bedriva verksamhet som vanligt. Mottagningar, avdelningar och andra viktiga verksamheter har normal drift under tiden. 

Byggnationerna på sjukhusområdet kommer att pågå i stor skala till och med år 2019 och därefter återstår arbeten med hus 01 som kommer att innehålla delar av sjukhusets stödfunktioner. 

2200

Förlossningar/år

1100

Anställda

6000

Operationer/år

130 000

Mottagningsbesök/år

Aktuella störningar

OVK‐Besiktning

OVK‐Besiktning

Mellan den 25 juni och den 29 juni kommer ventilationskontroll (OVK) att genomföras i hus 09, 10 & 13.

Plats Hus 09, 10 och 13
Plats
Hus 09, 10 och 13

Brandlarmsprov

Brandlarmsprov

Under 2018 kommer brandlarmsprov att utföras kvartalsvis vid Södertälje sjukhus.

Plats Södertälje sjukhus
Plats
Södertälje sjukhus

Kontaktpersoner Locum på Södertälje sjukhus

Per-Erik Keskitapio
Per-Erik Keskitapio
Fastighetsförvaltare
Jan Ågren
Jan Ågren
Driftcontroller