Aktuella störningar

Om- och tillbyggnationen av Södertälje sjukhus fortsätter under 2017 och 2018.

Planerade prov av reservkraften

Planerade prov av reservkraften

Planerade prov av reservkraften sker kontinuerligt andra torsdagen i månaden kl. 07:45 med undantag för juli månad. Nästkommande reservkraftsprov sker torsdagen den 14 december.

Plats Södertälje sjukhus
Plats
Södertälje sjukhus

Inkoppling av värme till radiatorer i Hus 01, plan 1.

Inkoppling av värme till radiatorer i Hus 01, plan 1.

Entreprenören Skanska kommer att arbeta i damernas omklädningsrum, så kallade ”knoppen” Hus 01, plan 1.Arbetet innebär två håltagningar om ca 100mm vardera samt framdragning av värmerör till anslutningspunkter.Under arbetet kommer störning i form av yrkesarbetare, lite buller och damm förekomma i omklädningsrummet. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 3 november.

Plats Hus 01, plan 1
Plats
Hus 01, plan 1

Golvarbeten i kulvert 27

Golvarbeten i kulvert 27

Måndagen den 9 oktober kommer Skanska genomföra golvarbeten i kulvert 27 mellan Hus 18 och Hus 19.

Plats Kulvert 27 mellan Hus 18 och Hus 19
Plats
Kulvert 27 mellan Hus 18 och Hus 19

El-omläggning på övrig last

El-omläggning på övrig last

Tisdagen den 3 oktober från kl.17:00 - kl.17:30 kommer en el-omläggning att utföras på ÖL (övrig last) i Hus 01. Detta påverkar först och främst avdelning 19, 18 och avdelning 10. Viktiglast fungerar under omläggningen.

Plats Hus 01
Plats
Hus 01

Invändig rivning i Hus 02

Invändig rivning i Hus 02

Den 2 oktober påbörjas invändig rivning i trapphus och Hus 02. Det betyder att kulverten i hela Hus 02 kommer att stängas under eftermiddagen. Ljud och buller kommer att förekomma.

Plats Hus 02
Plats
Hus 02

Omläggning av Skanova Fiber

Omläggning av Skanova Fiber

Natten mellan den 1 och 2 oktober kommer omläggning av Skanova Fiber för data och telekom att genomföras. Omläggningen kommer att medföra begränsad kapacitet på det interna nätverket mellan kl. 23:00 och 02:00 .

Plats Södertälje sjukhus
Plats
Södertälje sjukhus