Aktuella störningar

Helgarbete vecka 2 och 3

Helgarbete vecka 2 och 3

Kommande helgarbeten i byggområdet vid korsningen Bågljusvägen/Sankt Göransgatan är vecka 2 och 3. Planerade arbeten är montage av rör och återfyllnad av byggropen samt transporter till och från området.

Plats Byggområdet byggnad 20
Plats
Byggområdet byggnad 20

Rivningar trapphus

Rivningar trapphus

Rivningsarbetet av trapphus fortsätter i arbetsområdet bakom byggnad 40.Transporter går via Bågljusvägen.

Plats Trapphus bakom byggnad 40
Plats
Trapphus bakom byggnad 40

Status bygg-
arbeten för by 20

Status bygg-
arbeten för by 20

Vi bygger grunden för kommande byggnad 20. Just nu pågår sprängning, armering, gjutning, rivning och bilning. De flesta byggmonenten innebär störande buller. Byggtrafik till och från området. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

Plats Byggnad 20
Plats
Byggnad 20