Aktuella störningar

Planerade brandlarmstester

Planerade brandlarmstester

Vi testar brandlarmen ett antal gånger per år. Här kan du se planerade tester för 2018. Detta kommer att påverka hissar, ventilation, dörrar samt larmdon.

Plats Sjukhusområdet
Plats
Sjukhusområdet
12