Aktuella störningar

Aktuella byggarbeten för by 45

Aktuella byggarbeten för by 45

På innergården mellan 80-längan och byggnad 40 pågår markarbeten samt grundläggning för nya byggnad 45. Vajersågning pågår. Sprängning, schakt och bortforsling pågår. Schaktmassorna kommer att tas ut via Bågljusvägen och grinden mot huvudentréns parkering. Helgarbete i området. Störningsgrad: 1-4 (5).

Plats Innergård mellan by 40 och 80-längan
Plats
Innergård mellan by 40 och 80-längan

Vi sågar för nya dörrar

Vi sågar för nya dörrar

Byggnad 40: Arbetet med att såga upp en ny dörr mellan 20:3 och byggnad 40, plan 02 är pausat. Ny start för sågning för nya dörrar i fasaden vid akuten är vecka 13. Ny dörr sågas upp mellan byggnad 20:1 och kulvert byggnad 30, plan 01. Störningsgrad 3-4 (5).

Plats Byggnad 40 och 30
Plats
Byggnad 40 och 30

Aktuella byggarbeten för by 20

Aktuella byggarbeten för by 20

Vi bygger grunden för kommande byggnad 20. Just nu pågår bland annat betongarbeten för den nya ambulanshallen. Vi river tegel och demonterar byggställning på by 30. En tornkran monteras under påskhelgen. Byggtrafik till och från området. Arbetstider: dagtid 07.00-19.00. Kväll 19.00-24.00. Lördag 09.00-18.00. Tillfälligt nattarbete mellan 24.00-07.00. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

Plats Byggnad 20
Plats
Byggnad 20