Fasadbild på byggnad 20.
Fasadbild på byggnad 20.

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus är ett modernt och centralt beläget sjukhuset på Kungsholmen som erbjuder högkvalitativ vård inom många olika verksamhetsområden.

Locum förvaltar idag 147 000 kvm² vårdfastigheter på sjukhusområdet. Locum genomför årligen löpande planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna.

Sjukhuset erbjuder vård inom akutsjukvård, kirurgi, ortopedi, smärtbehandling, psykiatrisk vård och gynekologisk verksamhet. 2023 utökas vårderbjudandet med en förlossningsklinik. Läs mer om sjukhusets vårdgivare >>

Sjukhuset utvecklas och befinner sig i en tillväxtfas där två nya moderna vårdbyggnader nyligen stod klara. Ett flertal större renoveringar och moderniseringar pågår. En ny detaljplan för sjukhusområdet beräknas vara klar under 2022. Läs mer om utvecklingen >>

Händer i huset, rubriken till vänster är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset

 

 

 

24 okt. 1888

invigdes sjukhuset

147 000 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd