Fasadbild på byggnad 20.
Fasadbild på byggnad 20.

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus är ett modernt och centralt beläget sjukhuset på Kungsholmen som erbjuder högkvalitativ vård inom många olika verksamhetsområden.

Locum förvaltar idag 147 000 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. Locum genomför årligen löpande planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna.

Sjukhuset erbjuder vård inom akutsjukvård, kirurgi, ortopedi, förlossningsvård, smärtbehandling, psykiatrisk vård och gynekologisk verksamhet. Läs mer om sjukhusets vårdgivare >>

Sjukhuset utvecklas och befinner sig i en tillväxtfas där två nya moderna vårdbyggnader nyligen stod klara. Ett flertal större renoveringar och moderniseringar pågår. En ny detaljplan för sjukhusområdet beräknas vara klar under 2023. Läs mer om utvecklingen >>

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.

S:t Görans sjukhus är rökfritt sjukhus, med hänsyn till patienter, besökare och medarbetare. Rökförbudet är en naturlig del i att arbeta hälsostrategiskt och förebygga sjukdom. Det innebär att personal, patienter, besökare och andra som vistas i eller i anslutning till S:t Görans sjukhus inte får röka förutom på särskilt skyltade platser utomhus. Här hittar du en karta som visar sjukhusområdets rökplatser >>

 

 

 

24 okt. 1888

invigdes sjukhuset

147 000 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd