Fasad på sjukhusbyggnaden 20. På fasaden syns texten S:t Göran.
Fasad på sjukhusbyggnaden 20. På fasaden syns texten S:t Göran.

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus är ett modernt och centralt beläget sjukhuset på Kungsholmen som erbjuder högkvalitativ vård inom många olika verksamhetsområden.

Locum förvaltar idag 149 000 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. Locum genomför årligen löpande planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna.

Sjukhuset erbjuder vård inom akutsjukvård, kirurgi, ortopedi, förlossningsvård, smärtbehandling, psykiatrisk vård för barn och vuxna, avancerad sjukvård i hemmet och gynekologisk verksamhet. Läs mer om sjukhusets vårdgivare >>

Sjukhuset utvecklas ständigt. Verksamhetens behov förändras i takt med att staden och länet växer. På lång sikt kommer sjukhuset alltid att på ett eller annat sätt byggas om eller byggas till. Arbete med att ta fram en ny detaljplan för sjukhusområdet pågår. Läs mer om utvecklingen på kort och lång sikt >>

Under åren 2016-2023 genomfördes särskilt stora satsningar på sjukhusområdet med bland annat en ny akutmottagning, två nya vårdbyggnader och omfattande ombyggnader i byggnaderna 30 och 40. Läs mer om utvecklingen 2016-2023 >>

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.

S:t Görans sjukhus är rökfritt sjukhus, med hänsyn till patienter, besökare och medarbetare. Rökförbudet är en naturlig del i att arbeta hälsostrategiskt och förebygga sjukdom. Det innebär att personal, patienter, besökare och andra som vistas i eller i anslutning till S:t Görans sjukhus inte får röka förutom på särskilt skyltade platser utomhus. Här hittar du en karta som visar sjukhusområdets rökplatser >>

 

 

 

24 okt. 1888
invigdes sjukhuset
147 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd