Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkeringen vid S:t Görans sjukhus.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs till och med 31 december 2021

Locum vill uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider. Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 27 maj i år togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge den allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021.

Läs mer här.

I garaget på Mariebergsgatan finns det ofta lediga platser.  Vi hänvisar dit om det är fullt på utomhusparkeringen.

Beroende på S:t Görans sjukhus begränsade parkeringssituation omfattas inte besöksparkeringarna av möjligheten att parkera med fri taxa. Ordinarie taxa gäller.

Läs om nyheter kring parkeringstaxor för besökare här.