Flygfoto över S:t Görans sjukhus
Flygfoto över S:t Görans sjukhus

Hej granne

Hela länets sjukvård ska utvecklas och S:t Görans sjukhus spelar en viktig roll i Region Stockholms satsning på hälso- och sjukvården. För att möta det växande Stockholm läns vårdbehov och ett utökat vårduppdrag behöver sjukhuset byggas ut och moderniseras. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av S:t Görans sjukhus ta del av hur projekten utvecklar sig.

Det är många olika byggprojekt som pågår på sjukhusområdet för närvarande. Det största projektet som pågår just nu är bygget av två nya vårdbyggnader. Klicka på länkarna här nedan för att läsa mer om varför vi bygger, vad vi bygger samt se visionsbilder på de framtida byggnaderna.