Matavfall. Olika grönsaker i närbild
Matavfall. Olika grönsaker i närbild

Matavfallsrum

2023 började de nya reglerna för insamling av matavfall gälla för fastigheter inom Stockholms stad. Beslutet innebär att det är obligatoriskt att samla in matavfall som en separat fraktion. Här hittar du information om var du hittar ditt närmaste matavfallsrum på S:t Görans sjukhus.

Den 1 januari 2023 började de nya reglerna för insamling av matavfall gälla för de fastigheter som ligger inom Stockholms stad, enligt beslut i kommunfullmäktige i Stockholm 2019. Beslutet innebär att det är obligatoriskt att samla in matavfall som en separat fraktion. Det innebär att matavfall som uppstår i personalkök och pentryn även ska samlas in. De verksamheter som redan i dagsläget har insamling av matavfall från patientmåltider på sin avdelning hänvisas inte till det nya matavfallsrummet, utan ska hantera matavfall från personalkök och pentryn på samma sätt som tidigare.

Matresterna som vi sorterar omvandlas till biogas och biogödsel, som exempel kan nämnas att fem kilo matavfall kan driva en bil i en mil.

Uppsamlingskärl för matavfall finns placerade i fastighetens matavfallsrum. Där finns även matavfallspåsar att hämta. Mindre behållare för att placera i personalutrymmen där matavfall samlas in finns att hämta i ditt matavfallsrum. Du får access till rummet via ditt behörighetskort.

Om ditt kort inte fungerar eller om du inte hittar rummet, kontakta Servicegruppens Kundtjänst:
Tel: 08-587 014 71
Mejl: servicegruppen@capiostgoran.se

För övriga frågor kan du kontakta fastighetsförvaltare: andreas.keinil@regionstockholm.se