Vi testar reservkraften

Första torsdagen i varje månad klockan 07:30 testas reservkraften.

Om störningen

Plats

Sjukhusområdet

Första torsdagen i varje månad klockan 7:30 testas reservkraften på S:t Görans sjukhusområde. Vid ett reservkraftsprov försvinner strömmen under 20-30 sekunder innan aggregaten för reservkraften kopplar in. Alla elektriska anläggningar ska under provet betraktas som spänningssatta. Under provtid kan driftomläggningar förekomma, undvik därför att använda känslig utrustning.  Intern rutin finns på sjukhuset för akutlägen.

Målet med att genomföra regelbundna reservkraftsprov är att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. Reservkraftsprov är ett tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och ett bra tillfälle att identifiera förbättringsområden.

När prov utförs, vänligen kontrollera följande: 

Apparater kopplade till MVL så kallad "Mycket Viktig Last" (märkta med brun skylt) aldrig tappar ström under provet. Utrustning för manuell drift av medicinskteknisk utrustning alltid finns till hands. Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten.

Under provet

  • Hissen kan stanna 15-20 sekunder. Nödbelysning finns.
  • Händer något onormalt? Kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Kontaktperson

Hagsten, Jonas

Jonas Hagsten