Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkeringen på Jakobsbergs sjukhus.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs in på 2021

Locum vill uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider. Därför infördes avgiftsfri parkering för personalen den 1 april 2020. Den 17 december togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 mars 2021.

Om regeringen inte förlänger befrielsen från förmånsbeskattning för anställda efter den 31 december 2020 vill vi uppmärksamma er på att regionens och privata vårdgivares personal kan komma att bli föremål för förmånsbeskattning.

Läs mer här

Att parkera vid Jakobsbergs sjukhus

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Du når deras kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. Det går också bra att mejla locum@apcoa.se. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande. 

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering.

Från och med 1 februari 2021, införs dygnet runt taxa på sjukhusen i Stockholms län för patienter och besökare. För dem som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).

Här hittar du parkeringsplatserna på Jakobsbergs sjukhus.

600Jakobsberg_översiktskarta_c4[1].png