Nacka sjukhus entré med svängdörr och blommor i förgrunden.
Nacka sjukhus entré med svängdörr och blommor i förgrunden.

Nacka sjukhus

Nacka sjukhus ligger i östra Stockholm strax söder om Värmdöleden. Här finns ett stort utbud av vårdgivare med bland annat vårdcentral, närakut, röntgen och specialistmottagningar.

Locum förvaltar idag den 44 000 kvadratmeter stora byggnaden på Nacka sjukhus.

Sjukhuset erbjuder vård inom ortopedi, urologi, gynekologi, geriatrik och psykiatrisk avdelning. På Nacka sjukhus finns också apotek och ett café.

Sjukhuset har utvecklats de senaste åren för att utöka platser inom psykiatrisk slutenvård. Region Stockholm är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid Nacka sjukhus är en del i landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

 

 

1962

invigdes sjukhuset

44 000 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd