Nacka sjukhus entré med svängdörr och blommor i förgrunden.
Nacka sjukhus entré med svängdörr och blommor i förgrunden.

Nacka sjukhus

Nacka sjukhus ligger i östra Stockholm strax söder om Värmdöleden. Här finns ett stort utbud av vårdgivare med bland annat vårdcentral, närakut, röntgen och specialistmottagningar.

Locum förvaltar den 44 000 kvadratmeter stora byggnaden på Nacka sjukhus. Bland specialistmottagningarna kan nämnas ortopedi, urologi och gynekologi. På sjukhuset finns också en stor geriatrisk avdelning samt en psykiatrisk avdelning. På Nacka sjukhus finns också apotek och ett café.

 

Vi har byggt om Nacka sjukhus för utökade platser inom psykiatrisk slutenvård. Stockholms län är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid Nacka sjukhus är en del i landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

44 000 kvm

Bruttoyta

Ring 1177

För kontakt med vården, eller se Vårdgivare