En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkering vid Nacka sjukhus för dig som arbetar vid sjukhuset och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild) 

oversiktskarta_nacka_sjukhus_210308.png

Att parkera vid Nacka sjukhus

Fortsatt parkeringsundantag

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 förlängs året ut. Parkera på parkering avsedd för personal och fortsätt använda appen ApcoaFlow för att registrera din parkering.

Läs mer här.

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod. Här finns en instruktion för ApcoaFlow.

Zoner 
Nacka sjukhus Personal - Zonkod: 50216 

Personalparkering från 1 januari 2023

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023. 

Läs mer här. 

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

 

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

 

Kostnad och betalning

Som besökare kan du betala med flera olika parkeringsappar, SMS och i betalautomater. 

Nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen.

bild_besökstaxor_800x320px_221124.png


För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). 

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?
HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.