Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkeringen på Nacka sjukhus.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs ytterligare

Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 27 maj i år togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021.

För gratis personalparkering gäller detta:

  • Att du har parkerat på avsedd personalparkering
  • Att du använder appen Apcoa Parking och använt rätt zonkod. Du måste skapa ett konto med din e-postadress: fornamn.efternamn@sll.se

Läs mer här.

Att parkera vid Nacka sjukhus 

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Du når deras kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. Det går också bra att mejla locum@apcoa.se. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande. 

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar.  Så här du går tillväga.

Från och med 1 februari 2021 genomförs förändringar för patienter och besökare som parkerar vid sjukhusen i Stockholms län, då en dygnet-runt-taxa införs. För dem som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).