Vårdgivare

Hyresgästerna på Nacka Närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Nacka Närsjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare Nacka sjukhus

På Nacka Närakut möter du personal med lång erfarenhet av akutsjukvård. Hit vänder sig akut sjuka patienter från 6 månaders ålder och uppåt med sårskador, frakturer, astma, allergiska reaktioner och så vidare, men även patienter med lindrigare sjukdomar.

Ring först så får du en preliminär tid för besöket och minskar risken att behöva vänta. Dock går alltid akut sjuka patienter före.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Aleris röntgen finner du på gatuplan i korridor F. På Aleris röntgen Nacka utför vi 
undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen (tex. skelett- och lungröntgen)  och ultraljud. Remiss behövs för samtliga undersökningar.
 
För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Aleris specialistvård Nacka finns på Nacka sjukhus.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Capio ASIH Nacka hittar du på plan 1. Ta gärna trappan bredvid cafeterian eller ta A-hissarna till våning 1. Sjukvården är till för dig som är drabbad av en allvarlig sjukdom och vill bli vårdad i ditt hem. Ett team bestående av sjukvårdspersonal finns till ditt förfogande dygnet runt som kan hjälpa dig med bland annat provtagning, medicinsk utredning och behandling. ASIH är avgiftsfritt och vänder sig till patienter i alla åldrar.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Vårdavdelning för geriatrisk vård hittar du på plan 5 respektive plan 6. Ta A-hissarna till våning 5 respektive våning 6. 
 
Vi på Capio Geriatrik Nacka är specialiserade på att ge vård till äldre människor. De som kommer till oss har vanligtvis drabbats av en akut sjukdom eller en försämring av en kronisk sjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök hemsida.

Öppenvårdsmottagningen finner du på bottenvåningen korridor L.
 
Vi arbetar främst med specialiserade minnesutredningar. Genom olika undersökningar tar vi reda på orsaken till symtomen, ställer diagnos och ger behandling och stöd. För att komma till minnesmottagningen krävs remiss från läkare.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Vårdavdelning för Specialiserad Palliativ sluten vård finner du på plan 2, avd 22. Ta A-hissarna till våning 1.
 
Vi är specialiserade på palliativ vård och målet är att ge bästa möjliga livskvalitet utifrån patientens förutsättningar Vi har en helhetssyn på vården och tar stor hänsyn till individuella behov och önskemål.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Du finner oss på våning 4:a, genom att gå till hiss A på entréplan.
 
Vi är en psykiatrisk specialistmottagning för vuxna. Din husläkare kan remittera dig till Capio Psykiatri. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Södermalms Läkarhus bedriver gynekologisk verksamhet på på Nacka sjukhus. Vi utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden.

Vi finns vid målpunkt J.
Gå in via huvudentrén, ta höger via korridor F, där vidare genom korridor I och slutligen till J.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Välkommen till Habiliteringscenter Nacka. Du finner oss på plan 6. Ta B-hissarna från entréplan. 
 
Vi minskar funktionshinder. Habiliteringscenter Nacka erbjuder barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. 
 
Vi har öppet under kontorstid och lunchstängt kl 12-13. Till oss kommer man på förbokade besök. Ansökningsblankett till oss finns på vår hemsida.

 

Följ skyltarna mot Karolinska Universitetslaboratoriet från huvudentrén
Närvårdslaboratoriet på Nacka närsjukhus erbjuder laboratoriemedicinsk service i form av provtagning samt patientnära analyser på både barn och vuxna.
 
För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida där du även hittar alla provtagningsenheter. 

Nacka RehabCentrum hittar du på våning -1. Använd gärna vår egen entré, på vänster sida av huset, entré 4.
 

På Nacka RehabCentrum erbjuder vi:

Primärvårdsrehabilitering Arbetsterapi
- Primärvårdsrehabilitering Sjukgymnastik
- Primärvårdsrehabilitering Hemrehabilitering
- Primärvårdsrehabilitering Dietist
- Hjärtrehabilitering
- Lungrehabilitering
- Ortopedmedicinsk rehabilitering
- Psykosomatisk rehabilitering
- Lymfterapi/Onkologisk rehabilitering
- Reumateam
- Neuroteam
- Rehabiliteringsgarantin mot psykisk ohälsa
- Funktionsförmågebedömning
- Kiropraktor

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Psykiatrisk vårdenhet Nacka, avdelning 20 -70 hittar du norra högdelen på sjukhuset. När du gått in genom huvudentrén fortsätter du rakt fram och förbi cafeterian. Här tar du hiss B upp till avdelningarna.
 
För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Sachsska barn- och ungdomsmottagning finns på Nacka sjukhus.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.