Vårdgivare

Hyresgästerna på Nacka Närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Nacka Närsjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare Nacka sjukhus

Aleris röntgen finner du på gatuplan i korridor F. På Aleris röntgen Nacka utför vi 
undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen (tex. skelett- och lungröntgen)  och ultraljud. Remiss behövs för samtliga undersökningar.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida.

Capio ASIH Nacka hittar du på plan 1. Ta gärna trappan bredvid Cafeterian eller ta A- hissarna till våning 1.

Sjukvården är till för dig som är drabbad av en allvarlig sjukdom och vill bli vårdad i ditt hem. Ett team bestående av sjukvårdspersonal finns till ditt förfogande dygnet runt som kan hjälpa dig med bl. a provtagning, medicinsk utredning och behandling. ASiH är avgiftsfritt
och vänder sig till patienter i alla åldrar.

För mer information, öppettider och kontaktinformation besök hemsida.

Vårdavdelning för geriatrisk vård hittar du på plan 5 resp plan 6. Ta A-hissarna till våning 5 resp våning 6.

Vi på Capio Geriatrik Nacka är specialiserade på att ge vård till äldre människor. De som kommer till oss har vanligtvis drabbats av en akut sjukdom eller en försämring av en kronisk sjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.

För mer information, öppettider och kontaktuppgifter, besök vår hemsida.

Öppenvårdsmottagningen finner du på bottenvåningen korridor L. Vi arbetar främst med specialiserade minnesutredningar. Genom olika undersökningar tar vi reda på orsaken till symtomen, ställer diagnos och ger behandling och stöd. För att komma till minnesmottagningen krävs remiss från läkare.

För mer information, öppettider och kontaktuppgifter, besök vår hemsida eller Vårdguiden.

Vårdavdelning för Specialiserad Palliativ sluten vård finner du på plan 2, avd 22. Ta A-hissarna till våning 1.
Vi är specialiserade på palliativ vård och målet är att ge bästa möjliga livskvalitet utifrån patientens förutsättningar Vi har en helhetssyn på vården och tar stor hänsyn till individuella behov och önskemål.

För mer information, öppettider och kontaktuppgifter, besök vår hemsida.

Du finner oss på våning 4:a, genom att gå till hiss A på entréplan.
Vi är en psykiatrisk specialistmottagning för vuxna.
Din husläkare kan remittera dig till Capio Psykiatri. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

För mer information och öppettider besök vår hemsida.

För information, öppettider och telefonnummer, besök hemsida.

Välkommen till Habiliteringscenter Nacka. Du finner oss på plan 6. Ta B-hissarna från entréplan.

Vi minskar funktionshinder. Habiliteringscenter Nacka erbjuder
råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Vi har öppet under kontorstid och lunchstängt kl 12-13. Till oss kommer man på förbokade besök. Ansökningsblankett till oss finns på www.habilitering.nu.

För mer information besök vår webbplats.

Följ skyltarna mot Karolinska Universitetslaboratoriet från huvudentrén
Närvårdslaboratoriet på Nacka närsjukhus erbjuder laboratoriemedicinsk service i form av provtagning samt patientnära analyser på både barn och vuxna.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida där du även hittar alla provtagningsenheter. Du kan även besöka vår Facebooksida.

Nacka RehabCentrum hittar du på våning -1. Använd gärna vår egen entré, på vänster sida av huset, entré 4.

På Nacka RehabCentrum erbjuder vi:

- Primärvårdsrehabilitering Arbetsterapi
- Primärvårdsrehabilitering Sjukgymnastik
- Primärvårdsrehabilitering Hemrehabilitering
- Primärvårdsrehabilitering Dietist
- Hjärtrehabilitering
- Lungrehabilitering
- Ortopedmedicinsk rehabilitering
- Psykosomatisk rehabilitering
- Lymfterapi/Onkologisk rehabilitering
- Reumateam
- Neuroteam
- Rehabiliteringsgarantin mot psykisk ohälsa
- Funktionsförmågebedömning
- Kiropraktor

Psykiatrisk vårdenhet Nacka, Avdelning 31 och Avdelning 32 hittar du på våning 3. När du gått in genom huvudentrén fortsätter du rakt fram och förbi cafeterian. Här tar du hiss A upp till avdelningarna.
Enheten har två akutpsykiatriska
vårdavdelningar som betjänar befolkningen i Nacka och Värmdö kommun. Avdelningarna har sammanlagt 31 vårdplatser och vårdar alla former av psykiatriska diagnoser.

Vi bedriver psykiatrisk heldygnsvård med farmakologisk behandling, psykosociala insatser, psykologisk bedömning och behandling samt kontaktmannaskap.

Vi samarbetar främst med kommunen, Capio Psykiatri öppenvård, beroendevård samt medför patienten andra aktuella aktörer.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida.

På Nacka Närakut möter du personal med lång erfarenhet av akutsjukvård. Hit vänder sig akut sjuka patienter från 6 månaders ålder och uppåt med sårskador, frakturer, astma, allergiska reaktioner etc, men även patienter med lindrigare sjukdomare.

Ring först så får du en preliminär tid för besöket och minskar risken att behöva vänta. Dock går alltid akut sjuka patienter före.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer om Sachsska barn- och ungdomsmottagning på Nacka sjukhus på hemsidan.

Sachsska barn- och ungdomsmottagning

Aleris specialistvård Nacka finns på Nacka sjukhus.

Läs mer om dem här