Vårdgivare

Hyresgästerna på Nacka Närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Vården på sjukhuset är finansierat av Region Stockholm, alternativt upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare Nacka sjukhus

På Nacka Närakut möter du personal med lång erfarenhet av akutsjukvård. Hit vänder sig akut sjuka patienter från 6 månaders ålder och uppåt med sårskador, frakturer, astma, allergiska reaktioner och så vidare, men även patienter med lindrigare sjukdomar.

Ring först så får du en preliminär tid för besöket och minskar risken att behöva vänta. Dock går alltid akut sjuka patienter före.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vår verksamhet omfattar ett flertal specialistmottagningar, en stor operationsverksamhet, med en vårdavdelning samt rehabilitering. Vår närakut är öppen alla dagar året om.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Capio ASIH Nacka hittar du på plan 1. Ta gärna trappan bredvid cafeterian eller ta A-hissarna till våning 1.
 
Sjukvården är till för dig som är drabbad av en allvarlig sjukdom och vill bli vårdad i ditt hem. Ett team bestående av sjukvårdspersonal finns till ditt förfogande dygnet runt som kan hjälpa dig med bland annat provtagning, medicinsk utredning och behandling. ASIH är avgiftsfritt och vänder sig till patienter i alla åldrar.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vårdavdelning för geriatrisk vård hittar du på plan 5 respektive plan 6. Ta A-hissarna till våning 5 respektive våning 6. 
 
Vi på Capio Geriatrik Nacka är specialiserade på att ge vård till äldre människor. De som kommer till oss har vanligtvis drabbats av en akut sjukdom eller en försämring av en kronisk sjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Öppenvårdsmottagningen finner du på bottenvåningen korridor L.
 
Vi arbetar främst med specialiserade minnesutredningar. Genom olika undersökningar tar vi reda på orsaken till symtomen, ställer diagnos och ger behandling och stöd. För att komma till minnesmottagningen krävs remiss från läkare.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Vårdavdelning för Specialiserad Palliativ sluten vård finner du på plan 2, avd 22. Ta A-hissarna till våning 1.
 
Vi är specialiserade på palliativ vård och målet är att ge bästa möjliga livskvalitet utifrån patientens förutsättningar Vi har en helhetssyn på vården och tar stor hänsyn till individuella behov och önskemål.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Du finner oss på våning 4, genom att gå till hiss A på entréplan.
 
Vi erbjuder psykiatrisk vård för dig som har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen. Vi erbjuder både öppenvård och slutenvård. Din husläkare kan remittera dig till Capio Psykiatri. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Aleris röntgen har bytt namn till Evidia Nacka Röntgen. 
 
Du finner du på gatuplan i korridor F. På Aleris röntgen Nacka utför vi 
undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen (exempelvis skelett- och lungröntgen) och ultraljud. Remiss behövs för samtliga undersökningar.
 
För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Ektorps vårdcentral erbjuder läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, vaccinationer, spirometri, hembesök.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi tar emot dig som ska göra en försäkringsmedicinsk utredning beställd av Försäkringskassan. Utredningens syfte är att komma fram till om du har en nedsatt arbetsförmåga och utgör det medicinska underlaget till Försäkringskassan inför deras beslut om ersättning och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att komma till oss behövs en beställning från Försäkringskassan.

Vi som arbetar här är läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och medicinska sekreterare.

Efter avslutad utredning skickar vi intyget till Försäkringskassan och du kommer att få intyget från din utredare där. Har du synpunkter eller frågor kring Försäkringskassans bedömning efter avslutad utredning så behöver du ta kontakt med din utredare på Försäkringskassan.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Considra Nacka bedriver gynekologisk verksamhet på på Nacka sjukhus. Vi utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden.

Vi finns vid målpunkt J.
Gå in via huvudentrén, ta höger via korridor F, där vidare genom korridor I och slutligen till J.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Välkommen till Habiliteringscenter Nacka. Du finner oss på plan 6. Ta B-hissarna från entréplan. 
 
Vi minskar funktionshinder. Habiliteringscenter Nacka erbjuder barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. 
 
Vi har öppet under kontorstid och lunchstängt kl 12-13. Till oss kommer man på förbokade besök. Ansökningsblankett till oss finns på webb.

 

Följ skyltarna mot Karolinska Universitetslaboratoriet från huvudentrén.
Närvårdslaboratoriet på Nacka närsjukhus erbjuder laboratoriemedicinsk service i form av provtagning samt patientnära analyser på både barn och vuxna.
 
För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb där du även hittar alla provtagningsenheter. 

Välkommen till logopedmottagning för utredning av läs- och skrivsvårigheter (dyslexi).

Mottagningen ligger i anslutning till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, bvc-sköterska, psykolog eller logoped. Vi tar omgående hand om alla remisser.

Vi finns vid målpunkt F, nära Sachsska barn- och ungdomsmottagning
Gå in via huvudentrén, ta höger via korridor F.

karta_nacka_sjukhus_logopedmottaning_220519.png

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Nacka RehabCentrum hittar du på våning -1. Använd gärna vår egen entré, på vänster sida av huset, entré 4.
 

På Nacka RehabCentrum erbjuder vi:

 • Primärvårdsrehabilitering Arbetsterapi
 • Primärvårdsrehabilitering Sjukgymnastik
 • Primärvårdsrehabilitering Hemrehabilitering
 • Primärvårdsrehabilitering Dietist
 • Hjärtrehabilitering
 • Lungrehabilitering
 • Ortopedmedicinsk rehabilitering
 • Psykosomatisk rehabilitering
 • Lymfterapi/Onkologisk rehabilitering
 • Reumateam
 • Neuroteam
 • Rehabiliteringsgarantin mot psykisk ohälsa
 • Funktionsförmågebedömning
 • Kiropraktor

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård för vuxna i Stockholms län.
 
Psykiatrisk vårdenhet Nacka, avdelning 20 -70 hittar du norra högdelen på sjukhuset. När du gått in genom huvudentrén fortsätter du rakt fram och förbi cafeterian. Här tar du hiss B upp till avdelningarna.
 
För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Vi arbetar i team kring barn och ungdomar mellan 0–18 år med kroniska sjukdomar, så som svårare astma, allergier, njursjukdomar och uppfödningsproblem. Vi utför allergivaccination för barn med svårare luftvägsallergier. Vi utreder störningar i urinblåsans funktion och har möjlighet till att utföra 24 h blodtrycksregistrering och urinflödesmätning. Vårt utvecklingsteam är ett tvärprofessionellt team som utreder och behandlar barn med ätovilja och vi har ett nära samarbete med Nacka Rehabcentrum och Oralmotoriskt centrum.

Vi som arbetar här är specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och medicinska sekreterare.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.