Endoskopimottagningens nya lokaler

Det senaste året har det pågått ett arbete med att bygga om och bygga ut endoskopimottagningen vid Norrtälje sjukhus. Inom kort flyttar verksamheten in och 18 december beräknas den första patienten tas emot. Träffa Saga Melin, endoskopist på Tiohundra, som berättar om vad de nya lokalerna betyder för verksamheten.

Saga_1_ljus.jpg
Bild: Saga Melin endoskopist som arbetat med ombyggnationen.

Vad innebär de nya lokalerna för er verksamhet?

Vi har tidigare arbetat i underdimensionerade lokaler för vår verksamhet och det blev till slut ohållbart både för oss som jobbar och för att uppnå en bra patientsäkerhet. De nya och större lokalerna innebär många fördelar.

Personalen har fått ett trevligt personalrum, vi har fått kontor där vi kan arbeta i lugn och ro och det finns numer samtalsrum där det går att prata enskilt med patienter vid till exempel känsliga samtal. Undersökningssalarna har också blivit mycket större och luftigare och uppfyller nu alla arbetsmiljökrav.

Endoskopi_november3.jpg
Bild: Nytt personalrum.

En av salarna har röntgentäta blyväggar och där kan vi nu genomföra vissa ingrepp som tidigare hanterats på operation och på så sätt får operation mer tid till annat. Ytterligare en förändring är att vi tack vare nya och större lokaler framöver kan ta emot Norrtälje kommuns patienter för kolorektal screening, något man tidigare åkt till Stockholm för att genomföra.

Hur har projektet fungerat?

Jag och min enhetschef Katarina Sjöstrand tycker att projektet har fungerat väldigt bra och vi har haft ett fint och nära samarbete med både Locum och arkitekterna och kunnat påverka mycket hur vi vill ha det. Det har funnits vissa tekniska hinder att förhålla sig till som till exempel stolpar, lågt tak och sådant som döljer sig bakom tak och väggar, men de hinder som dykt upp under projektet har vi kunnat lösa tillsammans.

Vi upplever att Locum har lyssnat på våra behov och vi har känt oss delaktiga under hela utvecklingen. Resultatet är över förväntan och nu ser vi fram emot att flytta in i de nya lokalerna.

Vad händer nu?

Den 20 november flyttar vi in i lokalerna och 18 december är planen att ta emot den första patienten.

Tack Saga för att du berättade och lycka till i de nya lokalerna!

Endoskopi_november5.jpg

Här kan du läsa mer om byggprojektet och se fler bilder från de nya lokalerna.

Publicerad: 10 november 2023