locum.se

Smart belysnings-styrning med många fördelar

När det var dags att byta belysningen i gamla sjukhusbyggnaden i Norrtälje passade Locum på att inte bara byta lysrören utan ta ett större grepp om belysningen för att minska energianvändningen, förenkla driften och inte minst förbättra inomhusklimatet för verksamheten.

En pilotinstallation testades under och utvärderades av verksamheten under 2018 och utfallet var mycket positivt.

Vad är nytt förutom att belysningen är mer energisnål?

– Att bara byta gamla armaturer till LED-belysning ger en energibesparing på cirka 20 procent. Genom att införa smarta funktioner där belysningen bland annat styrs av närvaro i rummet och automatiskt anpassas efter solinstrålning kan energibesparingen öka till cirka 70 procent, berättar Ander Malm, Locums teknikförvaltare.

Det nya är en smart koppling till byggnadens överordnade styrsystem vilket gör att driftentreprenören ISS och Locum nu effektivt kan övervaka och se status för belysning, värme och fukt i de olika rummen. Automatiska larm varnar om något värde skiljer sig från det satta idealvärdet, till exempel om det är för varmt, för kallt, för hög luftfuktighet eller om en armatur går sönder.

Väntrum gamla lasarettet i Norrtälje
Bild: Lokal där ny belysning och styrning är installerad

– Överblicken som nu är möjlig ger ett effektivt arbetssätt. Istället för att springa runt och mäta och kontrollera kommer aktuella uppgifter till de personer som arbetare med fastighetens skötsel. Det går också att se trender över tid, säger Anders Malm.

Under den extremt varma sommaren 2018 hade motsvarande koppling till den överordnade styrdatorn varit värdefull. En samlad bild över temperaturen och fukten i sjukhusets olika rum förenklar arbetet med att tolka var det kan vara något fel och prioritera åtgärder.

Korridor gamla lasarettet i Norrtälje
Bild: Korridor där den ny belysning och styrning är installerad

Det finns möjlighet att koppla på ytterligare funktioner på den överordnade styrningen, till exempel närvarostyrd ventilation och brandlarm och det är något som ses över på sikt.

Vad finns det för fördelar för de som vistas i lokalerna?

– Vårdpersonalen kan nu själva påverka ljusstyrkan i lokalerna, berättar Locums förvaltare Magnus Alfredsson. Styrningen gör också att belysningen tänds med närvarostyrning och att belysningen automatiskt anpassas utifrån inkommande dagsljus. Att vi dessutom har bättre koll på temperatur och fukt i rummen gör också att eventuella avvikelser som bidrar till sämre komfort kan åtgärdas snabbare än tidigare.

– Personalen är mycket nöjda och ser fram mot att hela byggnaden ska få samma belysningsstyrning och rumsövervakning, säger Magnus.

Vad blir nästa steg?

– Nästa steg blir att införa denna smarta belysningsstyrning och uppkoppling mot styrdator i hela den gamla lasarettsbyggnaden vid Norrtälje sjukhus. I dagsläget är det gjort i ungefär en tredjedel av huset, berättar Anders Malm.

Magnus Alfredsson och Anders Malm
Bild: Magnus Alfredsson och Anders Malm

– I nybyggda sjukvårdsfastigheter finns det andra möjligheter att bygga med smart belysningsstyrning och funktioner redan från start. Men den största delen av våra fastigheter har många år på nacken och då kan det vi testat vid Norrtälje sjukhus vara en bra väg framåt, avslutar Magnus Alfredsson.

Publicerad: 17 juni 2019