locum.se

Förbättrad tillgänglighet

Våra sjukhusområden ska vara tillgängliga för alla oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Vid Norrtälje sjukhus har det just genomförts ett antal åtgärder inomhus och utomhus för att göra området mer tillgängligt och säkert för alla.

1_Räcke utomhus2_Norrtälje.jpg

Vid entrén till den gamla sjukhusbyggnaden har trappan fått nya, tydliga färgmarkeringar och bättre ledstänger.

3_Högre räcke_Norrtälje.jpg

Inomhus i den gamla sjukhusbyggnaden har det gamla trappräcket blivit högre och mer säkert genom att ha kompletterats med ett plexiglas och en ny ledstång. På så sätt kunde det gamla räcket samtidigt behållas. 

4_Räcke_Norrtälje.jpg

Den tidigare ledstången var för låg för att fungera optimalt och säkert för alla. Här har en helt ny ledstång monterats som smälter väl in i den omgivande miljön. Det nedre trappsteget har fått en tydlig kontrastmarkering för att att det ska vara enkelt att se trappans avslut.

2_Gångväg_Norrtälje.jpg

Tillgängligheten har också förbättrats utomhus. Bilden visar hur gångvägen över besöksparkeringen blivit mer tillgänglig med hjälp av vita markeringar och höjdskillnader. 

Publicerad: 28 oktober 2020