locum.se

Vi utvecklar Norrtälje sjukhus

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef och Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef om hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

20221123_3784.jpg
Bild: Christer Wickberg och Caroline Kvillström Brand

Generellt kan vi säga att vi jobbar väldigt tight mellan projekt och förvaltning. Vi har olika ansvarsområden men växeldrar mot vår gemensamma målbild att ta hand om sjukhuset och utveckla det på kort och lång sikt, berättar projektområdeschef Caroline och förvaltningsområdeschef Christer.

Vad händer på Norrtälje sjukhusområde under 2023?

Det händer massor! Just nu håller vi på att slutföra en ny plan för utveckling av fastigheten tillsammans med våra kunder Tiohundra, Karolinska universitetslaboratoriet och Klinisk kemi 24sju. När den är färdigställd startar vi upp arbetet med en ny detaljplan. Och så planerar vi dessutom för att under våren starta upp en förstudie utifrån Tiohundras ökade behov avseende det akuta flödet, berättar Christer.

Planen för fastighetsutveckling är ett dokument som visar på olika framtida utvecklingsmöjligheter utan beslut eller tillsatt budget men som en värdefull sammanställning över alternativa utvecklingsvägar.

Vi är stolta och glada över att under 2023 få genomföra en större om- och tillbyggnad av endoskopimottagningen på sjukhuset. De rymligare och bättre anpassade lokalerna kommer att medföra fördelar för både patienter och medarbetare, berättar Caroline.

Något annat vi ser fram emot under året är att färdigställa det pågående sprinklerprojektet. Ett viktigt projekt som möjliggör heltäckande sprinkler på sjukhuset och syftar till att ytterligare höja brandsäkerheten.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Om det blir genomförandebeslut för en ny akutvårdsbyggnad kommer det att vara det största som händer på sjukhuset de närmaste åren, säger Christer.

Men det kommer som alltid också pågå flera parallella underhållsprojekt och olika hyresgästanpassningar, kompletterar Caroline.

Lagstadgade myndighetsbesiktningar inom till exempel brandskydd och ventilation är andra viktiga insatser som sker löpande både på kortare och längre sikt.

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

Vi fortsätter med vårt belysningsprojekt på flera delar av sjukhuset vilket bland annat innebär byte till LED-belysning och några nya funktioner som till exempel närvarostyrning. Arbetet bidrar till energibesparingar men också till trevligare inomhusmiljö, berättar Caroline.

Andra insatser som sker som bidar till minskad energianvändning är till exempel fläktbyten och nya värmepumpar.

Små som stora insatser gör skillnad och genom dialog med våra hyresgäster försöker vi hitta sätt att tillsammans minska energianvändningen på flera sätt, avslutar Christer.

Publicerad: 21 februari 2023