Vi utvecklar Södersjukhuset

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Maria Gustafson, förvaltningsområdeschef, och Susanna Alexandersson, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet för modern vård.

maria_sanna_20230313_4733.png

 

Vad händer på Södersjukhuset under 2023? 

–  Vi har fokus på vårdens behov och de byggnadstekniska systemen. Det gör vi bland annat genom att arbeta med sjukvårdens lokalförsörjningsplan och vår underhållsplan. På det sättet kan vi skapa konkreta och långsiktiga planer tillsammans, säger Maria Gustafson, förvaltningsområdeschef. 

En gemensam och långsiktig Fastighetsutvecklingsplan har tagits fram under 2022 för att kartlägga sjukhusområdets utvecklingsmöjligheter.

Ett stort ombyggnadsprojekt som redan är i gång är moderniseringen av vårdflyglarna 17/18. Flyglarna renodlas för vårdavdelningar med enpatientrum och den ursprungliga arkitektoniska tanken med vårdavdelningar med utsikt mot Årstaviken återskapas. 

–  Planering pågår också för en moderniserad intensivvårdsavdelning och en strategi för teknisk upprustning utarbetas under året. Under 2023 uppdaterar vi också många hissar och uppgraderar brandlarmen i många byggnader, säger projektområdeschef Susanna Alexandersson.

Ett utegym färdigställs i vår på sydsidan om sjukhuset i en miljö med härlig utsikt, lagom skyddat och ändå nära sjukhuset. På en uppfräschad markyta om nästa 100 kvadratmeter byggs en träningsstation med maskiner för allsidig träning. Vikterna kan varieras så att alla kan träna här. Gymmet kommer att utvärderas och kompletteras tillsammans med Hälsoteamet på Sös.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt? 

–  Planerna framöver innehåller flera perspektiv. Dels Sös och SLSO:s som hyresgäster, dels Locums som långsiktig fastighetsförvaltare och dels Region Stockholms perspektiv som uppdragsgivare, säger Susanna.

Stora upprustningsbehov och stora investeringar behövs i fastigheten som ursprungligen invigdes 1944. Vårdflyglarna 17/18 moderniseras. Nya lokaler för Kliniskt träningscentrum och PCI/PACE ska färdigställas. På KTC skapas en verklighetstrogen vårdmiljö avsedd för simulering av realistiska vårdsituationer. PCI/PACE flyttar till nyrenoverade lokaler och får bland annat tre nya operationssalar.

–  Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vården utvecklas och kraven på lokalerna och utrustning blir allt högre. Som ”Värden för vården” så arbetar vi löpande med dessa nya krav, säger Maria. 

Locum-teamet har förståelse för att de många byggprojekten i fastigheten kan skapa viss oro och vara en påfrestning för vårdens medarbetare. Erfarenheten visar dock att störningar kan minimeras genom smarta lösningar och att det är möjligt att skapa en positiv känsla av att slutresultatet är värt mödan. 

–  Exempel på en sådan lösning är den vägg vi satt upp mot bygget i 17/18. Väggen är isolerad mot brand, ljud och damm och separerar bygget från vårdverksamhet och skapar en bättre arbetsmiljö på båda sidor. Här har vi satt upp information om projektet för den nyfikne att läsa i väntan på hissen, berättar Susanna. 

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten? 

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats. Kampanjen och arbetet med att spara energi fortsätter under 2023.

–  Vårt eget arbete med effektivisering av fastighetsenergin bygger dels på vårt och driftentreprenörens intensiva arbete med optimering av befintliga tekniska system. Vi har lyckats bra med det och vi fortsätter att skruva på alla system, det är ett kontinuerligt arbete för att nå ännu längre. Dels bygger det på att vi investerar i nya fläktar och byter till mer energieffektiv belysning. Och vid stora lokalanpassningar bygger vi om helt utifrån dagens tuffare krav, förklarar Maria. 

Som fastighetsförvaltare kan vi göra skillnad och därför är det en del av vårt dagliga arbete att bidra till att nå vårt och Regionens energimål. Ett ytterligare konkret exempel är byte till LED-belysning.

–  I byggprojekten har vi ett nära samarbete inom Locum med driftentreprenören för att leverera så energieffektiva och driftsäkra lokaler som möjligt. Vi jobbar också aktivt med att hantera vårdens ökade energibehov som exempelvis processkyla och mer avancerade och fler medicintekniska utrustningar, avslutar Susanna.  

 

Publicerad: 27 mars 2023