Mycket har hänt på fem år

I en kort film kan du se hur Södertälje sjukhus har genomgått stora förändringar på bara fem år.

Kort fakta

Södertälje sjukhus har genomgått en stor modernisering under de senaste åren.

I mars 2017 invigdes den nya behandlingsbyggnaden.  Den nya behandlingsbyggnaden är 22 000 kvadratmeter stor och inrymmer bland annat akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB och förlossning samt avancerad operationsavdelning. I april 2020 har byggnaden slutligt certifierats med Miljöbyggnad Guld. 

Hösten 2019 öppnade en totalrenoverad vårdbyggnad med 120 enkelrum fördelade på fem våningsplan och ett nytt parkeringshus med fler än 200 platser har blivit klart våren 2020. Ett parkeringshus som också bidrar till en säker, trygg och grönare miljö.

Ny -och ombyggnationen av Södertälje sjukhus ger möjligheter för 2 000 nya vårdtillfällen i slutenvården och 7 500 fler akutbesök och ger därmed Södertälje ett sjukhus som är dimensionerat för framtiden. 

Läs om mer här