locum.se

Vi utvecklar Solna sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av Solna sjukhusområde. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Annika Forslund, förvaltningsområdeschef, och Magnus Nordberg, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

MagnusAnnika.jpg

 

Vad är det viktigaste som händer på sjukhusområdet under 2024?

Energifrågan är fortsatt prioriterad, och det märks inte minst genom det omfattande armaturbytet som kommer ske i byggnad L och S under året. Genom att byta befintliga armaturer till LED-belysning kommer vi göra en stor energibesparing. Precis som tidigare år fokuserar vi också på att ge er hyresgäster ökade värden genom att underhålla våra lokaler, samtidigt som vi skapar nya möjligheter till attraktiva och hållbara vårdmiljöer, säger Annika Forslund, förvaltningsområdeschef.

Under 2023 har det pågått ett arbete med att renovera operationslokalerna i byggnad N. Lokalerna har fått nya ytskikt, samtidigt som ventilation- och brandskyddsinstallationer har uppgraderats.

Operation12.jpg

Lokalerna är nu överlämnade till Karolinska och i februari väntas de välkomna sin första patient, berättar Magnus Nordberg, projektområdeschef.

I hus B och C pågår planering och projektering inför skapandet av Ungdomens Hus.

I Ungdomens Hus samlokaliserar vi SLSO:s barn- och ungdomsvård inom psykiatri, beroendevård och ätstörningsvård till en gemensam byggnad. Totalt kommer vi skapa 100 vårdplatser med förutsättningar för dagliga aktiviteter och utevistelse i anslutning till avdelningarna, fortsätter Magnus.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Arbetet med Norra Hagastaden fortsätter och under början av 2024 kommer den första detaljplanen att gå ut på samråd. Området kommer omvandlas från ett renodlat sjukhusområde till en blandad stadsbebyggelse med bostäder, vård och kommersiella verksamheter.

Visionsbild Norra Hagastaden.PNG

En stor del i vårt arbete med Norra Hagastaden handlar om infrastruktur. En förutsättning för att kunna få till den föreslagna gatustrukturen är till exempel att vi river byggnad T9, där bårhuset idag ligger. Även en del av Norrbacka, byggnad S3, behöver vi riva för att kunna komma vidare med den utbyggnad av gatunätet som planeras i området, säger Annika.

Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset behöver också öka sin strålbehandlingskapacitet med ett flertal acceleratorer. Under 2024 kommer en djupare behovsanalys att göras för att hitta en lämplig placering för strålbehandlingen.  

En lösning kan vara att bygga en helt ny byggnad i L-kvarteret som kan rymma både strålbunkrar, bårhus och patientnära administration. Det skulle lösa många av de utmaningar som vi står inför. Under 2024 kommer en djupare behovsanalys kring detta göras, fortsätter Annika.

Som en följd av Norra Hagastaden kommer det även behöva ske en hel del omflyttningar av olika verksamheter de närmaste åren.

Bland annat pågår ett arbete med att samlokalisera Pat/Cyt:s verksamhet och flytta in dem i BioClinicum. För att det ska bli möjligt behöver en del av forskningsverksamheten som finns i lokalerna idag flytta, samtidigt som vi bygger om och gör anpassningar för Pat/Cyt:s verksamhet, i N-kvarteret, förklarar Magnus.

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni att arbeta extra mycket med under 2024?

Vi har förbättrat vårt resultat i årets kundundersökningar jämfört med tidigare år, vilket vi såklart är väldigt glada för! Men detta är ett arbete som aldrig tar slut och vi kommer givetvis fortsätta arbeta för att ni hyresgäster ska vara nöjda med det jobb vi gör, säger Annika.

Bland annat har skötseln av utemiljön fått högt betyg och det är en fråga som kommer vara fortsatt viktig under året. Flera nya gröna miljöer ska anläggas, till exempel i anslutning till byggnad N.

Kunddialog och återkoppling på felanmälningar är två andra områden som fått höga betyg.  

Just det personliga mötet tycker vi är väldigt viktigt, oavsett om det sker på en cykeldag eller i ett vanligt mötesforum! Vi vill jobba ännu närmare er hyresgäster och under 2024 kommer vi ha fortsatt fokus på kunddialog och att sprida relevant information till er, avslutar Magnus.

Cykeldag3

Publicerad: 22 januari 2024