locum.se

Vi rustar upp mark och park på Finsens väg

Vad gör vi?

Vi fräschar upp och gör fint på Finsens väg med fler sittytor, tydligare gångstråk, nya planteringar och en upprustning av den lilla parkdelen med det gröna valvet utanför Finsens väg 12.

Varför gör vi det?

Vi arbetar ständig med att skapa tillgängliga och attraktiva utemiljöer som ska upplevas trygga och trivsamma för personal, patienter och besökare.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Våren 2024
Entreprenör
Skanska Direkt
Extern projektledare

Ulrica Ericson
Telefon: 070-728 50 52
ulrica.ericson@regionstockholm.se

Fastighetsförvaltare
Adam Westerholm Förvaltningsområde S:t Göran och Södertälje