Arbeten på Finsens väg

Vi fräschar upp och gör fint på Finsens väg med fler sittytor, tydligare gångstråk, nya planteringar och en upprustning av den lilla parkdelen med det gröna valvet. Här kan du se vilka arbeten som planeras och vad det innebär.

Om störningen

Plats

Finsens väg

Entreprenören har börjat ställa upp byggstaket runt de ytor vi ska rusta, de har rivit bort en del asfaltkanter mot 80-längan, samt iordningställt etableringsyta för manskapsbod mm nere vid Friskvårdsvägen. 

I korthet ska vi utföra dessa arbeten:

  • Vi byter en trasig avloppsledning samt byter markbeläggning utanför entrén till Finsens väg 12 för att förtydliga prioriterad yta för gående och angöring
  • Grönytorna mellan Finsens väg och slänten ner mot Friskvårdsvägen kommer göras om, det blir nya växter, nya möbler, förbättrad belysning, nya gångytor och ny kantsten. Avenbokshäckarna och träden kommer sparas.
  • Vi förbereder för framtida montering av laddstolpar för elfordon på p-platserna.
  • Även grönytorna mot husfasaden kommer rustas upp.
  • Vi sätter ny kantsten i granit och anordnar nya sittytor med utemöbler på flera ställen längs Finsens väg.

Alla förhyrda p-platser vid Finsens väg 8 och 12, har flyttats till Mariebergsporten. 

P-platserna utanför Finsen 12 skyltas om till besöksplatser. Under arbetets gång kommer vi behöva spärra av dessa p-platser till och från. HKP-platsen kommer finnas kvar, men den kommer flyttas runt litegrann. 

Vi kommer hänvisningsskylta för omledning av gående vid behov allteftersom arbetena fortskrider. 

Gående kommer hänvisas till entrén Finsens väg 8 under viss del av tiden när vi arbetar precis utanför Finsen 12. Målet är att det alltid ska gå att passera med fordon då vi lägger ut körplåtar. Om det vid något enstaka tillfälle inte går att ta sig förbi kommer vi informera i god tid, samt skylta och ha personal ute som hänvisar hur fordon kan köra via Bågljusvägen för att komma till Finsens väg 8 samt Mariebergsporten. 

Frågor besvaras av:

Ulrica Ericson
Projektledare (Konsult)
Telefon: 070-728 50 52
ulrica.ericson@regionstockholm.se

 

Kontaktperson

Westerholm, Adam

Adam Westerholm