Vi har rest konstverket Larry

Larry är ett drygt åtta meter hög konstverket som nu står monterat på en innergård mellan den nya vårdbyggnaden 45 och nuvarande byggnad 40. Konstverket är en del i konsten i de nya vårdbyggnaderna.

Verket är gjort som skimrande ballonger som strävar uppåt mot skyn. Skulpturen är tänkt att lysa upp tillvaron för patienter, besökare och personal.

Konstnären Linda Bäckströms inspiration till verket kommer bland annat från historien om en man, Larry Walters och hans flygande stol. Larry fick 1982 en, i hans tycke, briljant idé. "Jag sätter fast 45 stycken väderballonger i en stol och tar en flygtur över trädgården." Flygturen blev dock lite mer än så. Han siktades av inflygande plan till Los Angels flygplats på fyra kilometers höjd. Äventyret gick bra till slut och han landade helskinnad med sin stol.  

Här kan du se en film hur resningen gick till. Vi fick bland annat ta hjälp av Sveriges största mobila kran för att lyfta verket över den åtta våning höga byggnad 45.

I den här filmen ser du mer om nya konstverken på sjukhusområdet. Du kan också läsa mer om den nya konsten här.