Vi har monterat konstverket "I ljuset från Vintergatan"

I ljuset från Vintergatan är ett konstverk som är gjort av tusentals färgade glaspärlor och som hänger i ett ljusschakt i byggnad 20. Konstverket är en del i konsten i de nya vårdbyggnaderna.

Verket är gjort av tusentals färgade glaspärlor och hänger i ett ljusschakt intill hissar i byggnad 20. Konstverken består av separata delar som kommer att hänga fritt på olika höjder i ljusschaktet från plan ett till fyra. Konstnär är Elisabeth Westerlund.

Konstnären fick inspiration till verket av byggnadens arkitektur. Verket ska hjälpa till att dra ned ljuset i schaktet och ge möjlighet till en stunds paus och ro för patienter, besökare och personal. 

Här kan du se en film hur montaget gick till.

Konstverket är en del i konsten i de två nya vårdbyggnaderna.