Fortsatt utveckling av fastigheten S:t Görans sjukhus

Nyfiken? Hur utvecklas sjukhusets lokaler de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Maria Gustafson, Locums förvaltningsområdeschef för S:t Görans sjukhusområde, på tre frågor om hur vi tillsammans med våra hyresgäster utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

Maria_700_450px.jpg

Bild: Maria Gustafson, förvaltningsområdeschef för S:t Görans sjukhus.

Vad händer på sjukhusområdet 2022

– Vi lämnar över ett antal större byggprojekt till våra hyresgäster under året. Först ut i början av året är den nya röntgenavdelningen och den renoverade miljöstationen. Därefter följer en ny sterilteknisk enhet och den första etappen på en ny pre- och postoperativ avdelningen.

– Det pågår också planlagda tester, underhåll- och förbättringsarbeten för att säkra trygga och driftsäkra lokaler. Vi kommer till exempel att renovera och tak, fasader och balkonger på byggnad 84 och 85.

Ankomstdisk röntgen.jpg

Bild: I april är det dags att välkomna röntgenpatienter i den nybyggda moderna 1 300 m² stora röntgenavdelningen.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka fem års sikt

– Vi har då tagit ett stort steg mot framtidens sjukhusområde och kan stolt se tillbaka på en byggperiod med en exceptionellt stor ny- och ombyggnad av sjukhuset. Resultatet blev nya driftsäkra lokaler för säker vård med patienten i fokus.

– Men resan mot framtidens sjukhusområde slutar inte där, utan blickar vi framåt har vi en ny detaljplan som ger möjlighet till nya vårdmöjligheter. Vi ser bland annat ett prioriterat och utökat behov av psykiatrisk vård, ett logistikcentrum samt strålbehandling.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och är en integrerad del av det dagliga arbetet i allt ifrån hur vi hanterar byggavfall, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, läkande utomhusmiljö och energi. Just nu är vi särskilt stolta över att sjukhuset har den lägsta energiförbrukningen i förhållande till övriga akutsjukhus i länet. Det beror på många olika åtgärder vi har arbetat med.

– Det hållbarhetsarbetet fortsätter bland annat med en omfattande fönsterrenovering på byggnad 88 där vi återbrukar befintligt material. När renoveringen är klar ger den bättre inomhuskomfort med minskad värmeinstrålning, minskad energiförbrukning och reducerat bullerinsläpp.

– Under året väntar vi på en slutlig miljöcertifiering Miljöbyggnad för både byggnad 20 och 45 samt utreder möjligheten till ett nytt cykelgarage med laddningsmöjligheter för elcyklar.

Byggnad20_700_450.jpg

Bild: Ny vårdbyggnad 20 stod klar hösten 2020. Den har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad guld av Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för Miljöbyggnad.