Miljöbyggnad silver till nya vårdbyggnaden

I februari 2021 öppnade den nya vårdbyggnaden på S:t Görans sjukhus. Efter ett år i drift och genomförd verifieringsprocess är det nu klart att byggnaden fortsatt lever upp till de höga kraven och slutligt certifieras med Miljöbyggnad silver.

By45_800x400px_miljobyggnad_silver_stg_221220.jpg

Redan i slutet av 2019 fick byggnad 45 en preliminär certifiering av Miljöbyggnad silver men för att få den slutgiltiga certifieringen måste energianvändningen och inomhusmiljön ha följts upp under ett års drift, vilket nu alltså har skett.

Kraven som ställs för att nå betygsnivåerna guld och silver är mycket höga, inte minst med tanke på hur pass teknikintensiva vårdfastigheter är. Kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial har granskats och vårdbyggnaden uppfyller till och med guld för 8 av 15 kriterier.

– Vi är oerhört stolta och glada över att vårdbyggnaden lever upp till de högt ställda kraven och därmed verifieras Miljöbyggnad silver. Detta är ett kvitto på det hårda arbete och goda samarbete som krävts mellan Locum, samarbetspartners och vårdens verksamheter. Vi har under året arbetat aktivt med indikatorerna inom energi, innemiljö och material och för oss är verifieringen en kvalitetsstämpel på byggnadens miljöprestanda, säger förvaltningsområdeschef Maria Gustafson. maria_gustafson_200x170_221219.jpg

 

Korridor.jpg

Bildtext: Korridor på en vårdavdelning.

Korridor_konstDisaRytt.jpg

Bildtext: Korridor i entréplanet med konst av Disa Rytt.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Läs mer om Miljöbyggnad.