Läkande utemiljö – första delen i vårt gröna program är klar

Vi har nu tagit ett stort steg mot att skapa trivsamma utemiljöer på S:t Görans sjukhusområde genom att avsluta den första delen av vårt gröna program. Med fokus på platser för vila, samtal och promenader har en omfattande förvandling skett vid Finsens väg.

Vi har ett långsiktigt mål att utveckla läkande utemiljöer på sjukhusområdet som lockar till utevistelse genom att skapa platser för vila och samtal och promenader.

– En analys av utemiljön på S:t Göran sjukhus visade på många möjliga gröna förbättringar i den idag bitvis hårdgjord yta som kan upplevs kall och ogästvänlig. Så under 2024 står ett lyft av utomhusmiljön i planeringen. Ett ”grönt program” ska genomföras i utemiljön på sjukhusområdet, förklarar Jonas Hagsten driftcontroller på Locum.

Det gröna programmet omfattar ytorna vid Finsens väg, patologen, psykiatriska entrén, entrétorget vid Bröstcentrum och sjukhusparken.

– Den första delen, den vid Finsens väg, är nu klar. Där finns nya rumsliga platser med grönska, nya planteringar och fler sittplatser samt en mer tillgänglig park nära 80-längan, berättar Jonas.

Upprustning av utemiljön vid Finsens väg 2024

Vi har haft en stor respekt för områdets kulturhistoriska värden och upprustningen har gjorts varsamt och för att förbättra det som redan fanns. Bland annat har vi behållit grundstrukturen med häckar och hagtornsträd. Sammanfattningsvis har vi gjort detta vid Finsens väg:

  • Parken har öppnats upp och gjort mer inbjudande med entréplanteringar.
  • Sittplatserna har blivit fler och en ny pergola blir kombinerat väderskydd och rökruta i parkens västra del.
  •  Grönytor har renodlats och förstorats för ökad användbarhet och visuellt lugn.
  • Växtprakt i området ska skapa blickfång och biologisk mångfald. 
  • Parken och entrén till hus 85 har kopplats samman med en sammanhängande markbeläggning av granithällar för att skapa ett visuellt lugn.
  • Cirka 1 900 nya buskar, perenner och lökväxter har planterats.

Upprustning av utemiljön vid Finsens väg 2024

Upprustning av utemiljön vid Finsens väg 2024

Upprustning av utemiljön vid Finsens väg 2024

Växtförteckning (ersättningsväxter kan förekomma)

Växtförteckning.JPG

– Vi hoppas att både ni, sjukhusets patienter och besökare, kommer att uppskatta den nya utemiljön och finna den inbjudande för trevliga fika- och lunchstunder, eller för en stunds avkoppling och samtal, säger Jonas Hagsten, driftcontroller på Locum.

_DSC8248.jpg

Näst på tur att fräscha upp är det vi kallar ”Fickparken” vid patologen. Målet är att det ska bli en visuellt tilltalande mindre park med nya rumsliga platser med grönska och sittplatser som även den inbjuder till vila, samtal och återhämtning.

skiss_fickparken_750px.jpg

– Här ska vi skapa sittplatser i solen med en avkopplande utsikt mot det gröna. Nya träd och buskar skapar avskildhet från patologens lastkaj där ett nytt konstverk blir ett blickfång. Vi inkluderar också ängsgräs och gräsmattor för biologisk mångfald, samt belysning liknande den vid huvudentrén, avslutar Jonas.

Arbetet med Fickparken beräknas starta efter sommaren.

Publicerad: 25 april 2024