S:t Görans sjukhus nya akutmottagning är invigd

Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M). Den 26 april togs den första patienten emot.

Den nya akuten har kapacitet för 100 000 besök per år. I dag tar man emot 85 000 besök – i lokaler ursprungligen byggda för 35 000.
 
– Nu får vi en modern akutmottagning med kapacitet för dagens och morgondagens vårdbehov. Vi får lokaler som är anpassade för patienterna och vårdflödena istället för att patienter och personal ska behöva anpassa sig till lokalerna. Det möjliggör en modern sjukvård där personalen arbetar i team runt patienten och man effektivt och snabbt kan sätta in de resurser som behövs från akutvård, specialister, röntgen och labb med mera, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Äntligen är vi klara med den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus efter många år av planerande. Själva ombyggnationen har gått fantastiskt fort och nu fortsätter anpassningen av S:t Görans sjukhus för att möte Landstingets planer för Framtidens Hälso- och sjukvård, FHS, säger Patrik Emanuelsson, vd på Locum.
 
– De investeringar och ombyggnationer som gjorts vid S:t Görans sjukhus är en av de viktigaste pusselbitarna i framtidens hälso- och sjukvård. Lokalerna kan enkelt anpassas för framtida arbetssätt, samtidigt som vi kan erbjuda personalen en bättre arbetsmiljö tack vare nya, fräscha och funktionella lokaler. Investeringarna är helt nödvändiga för att vi ska kunna möta framtidens ökade vårdbehov i ett Stockholm där vi blir allt fler och allt äldre, säger fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M).

S:t Görans sjukhus – ny akutmottagning

Den nya akutmottagningen har fullt moderna lokaler och kapacitet att ta emot 100 000 besök per år. Nuvarande akutmottagning är anpassad för 35 000 besök per år, men tar emot 85 000 besök. Den nya akuten har med andra ord kapacitet för dagens och även kommande behov då Capio S:t Görans sjukhus får en ännu viktigare roll för stockholmarnas sjukvård. 

Den utökade kapaciteten i siffror

  • 29 nya moderna övervakningsplatser, mot 15 på gamla akutmottagningen.
  • 26 nya moderna bedömnings- och undersökningsrum (varav tre för infektionspatienter med smittspridningsrisk, med egen ingång och toalett), mot 15 på gamla akutmottagningen.
  • 4 akutrum (ett femte färdigställs när nya ambulanshallen står klar).

Ökade lokalytor

Akutmottagningens lokaler omfattar 2 800 kvadratmeter. Det innebär dubbelt så stor yta som den nuvarande akutmottagningen. Akutröntgen 550 kvadratmeter i helt nya lokaler. *
Tillkommer senare: ambulanshall om totalt 600 kvadratmeter.