Tomma förpackningar och material av plast
Tomma förpackningar och material av plast

Avfallshantering för dig som är hyresgäst

Våra största hyresgäster finns på Region Stockholms sjukhus. Det är framförallt vården som hyr lokaler av Locum. Kiosker, restauranger och butiker är också våra hyresgäster.

Resurseffektiv återvinning

Vi arbetar aktivt för att optimera avfallshanteringen tillsammans med hyresgäster och driftentreprenörer för att ta fram hållbara lösningar och främja en resurseffektiv återvinning. Ett sjukhus och dess verksamhet ger upphov till många typer av avfall där vår roll är att möjliggöra lösningar för källsortering såsom att tillhandahålla kärl, dekaler och information om sorteringsrutiner.

Rapporter och uppföljning av sjukhusens avfall hittar du här. 

Att hyra av Locum

Ett standardsortiment av avfallsutrustning ingår i hyran kopplat till hushållsavfall brännbart, matavfall och de källsorterade fraktionerna. Om du har andra behov utöver detta ska du kontakta din fastighetsförvaltare, detsamma gäller om du har frågor kopplat till hyresavtalet. Ansvaret för att sortera ut återvinningsbart material från avfall är hyresgästens vilket sker i samarbete med oss på Locum. Vaktmästeri och serviceorganisation ansvarar för omhändertagandet av hushålls- och matavfall under tiden det befinner sig inuti fastigheten och kan därför svara på frågor kring detta. Respektive kommuns avfallsleverantör ansvarar sedan för borttransport och behandling av hushålls- och matavfall. 

Vårdens specialavfall och frågor kopplat till det området hanteras genom den leverantör som är upphandlad av Region Stockholm; Stena Recycling AB (SLL-1911)

Elektronikavfall och sekretessavfall, som uppstår på akut- och universitetssjukhus, och frågor kopplat till det området hanteras genom respektive sjukhus egna avtal. Locums avtal för källsorterade fraktioner används av de mindre sjukhusfastigheterna för detsamma. 

Avfallsutrymmen 

Det finns rekommendationer och anvisningar för utformning av avfallsutrymmen och miljörum som Locum tagit fram vilka utgår från på Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Som hyresgäst kan du till exempel tänka på nedan för att bättre nyttja miljörummen, underlätta er egen sortering av avfall samt för att öka säkerheten kring avfallshanteringen:

  • Håll komprimatorer nära fasad eller vid lastkaj stängda och låsta förutom när underhållsarbete sker. Detta är extra viktigt nattetid.
  • Använd icke bärande stödväggar eller pelare i stora miljörum. Kärl av samma fraktion kan placeras tillsammans.
  • Placera kärlen för hushållsavfall brännbart nära ingången till miljörummet.
  • Placera kärlen för matavfall längre in i miljörummet. 
  • Undvik att placera kärl framför fönster.

Kontakta avfall.locum@regionstockholm.se för att få tillgång till aktuella rekommendationer och anvisningar eller om du har frågor kopplat till området.