Kontakt avfallshantering

Nedan finns kontaktuppgifter för extra hämtning, utebliven hämtning samt felanmälan av avfallsutrustning. För övriga frågor kontakta avfall.locum@regionstockholm.se.

Kontakt källsorterade avfallsfraktioner 

Utökning av hämtning, anmälan om utebliven hämtning och frågor kopplat till de källsorterade avfallsfraktionerna hanteras av PreZero.

Felanmälan av container och komprimator för de källsorterade avfallsfraktionerna hanteras av Prezeros underleverantör Liljegrens. Se information på respektive utrustning.

I samtliga fall är det viktigt att ange hämtställets adress när du kommunicerar med PreZero och/eller Liljegrens.

Kontakt hushållsavfall brännbart och matavfall

Felanmälningar, utökning av hämtningar, anmälan om utebliven hämtning och frågor kopplat till fraktionerna hushållsavfall brännbart och matavfall hanteras av respektive kommuns avfallsleverantör. Även beställning av matavfallskärl (140 l) sker via dem. Det är viktigt att ange hämtställets adress när du kommunicerar med kommunens avfallsleverantör. Hämtställena står oftast registrerade under Landstingsfastigheter Stockholm, org. Nr. 232100-0016. 

Övrig utrustning, till exempel kärl och dekaler, kopplat till fraktionerna hushållsavfall brännbart och matavfall beställs via Locums avtal för källsorterade fraktioner där PreZero är mottagare.  

Kontakt elektronik- och sekretessavfall samt vårdens specialavfall 

Se information på sidan Avfall för dig som är hyresgäst om vad som gäller vid kontakt  kopplat till elektronik- och sekretessavfall samt vårdens specialavfall. 

Kontaktuppgifter avfall

Extra hämtning eller utebliven hämtning

Källsorterade fraktioner i container eller komprimator. 

08-519 332 60 
container.ost.se@prezero.com 

Källsorterade fraktioner i kärl (till exempel wellpapp, metall, plast, papper)

08-519 331 20 
atv.ost.se@prezero.com

Löst grovavfall (eller behållare som till exempel pall, gallerbur och kärl)

08-519 331 20 
atv.ost.se@prezero.com

Extra tömning eller utebliven tömning på Norrtälje sjukhus

018-56 75 30
uppland.se@prezero.com

Hushållsavfall brännbart och matavfall   

Respektive kommuns kundtjänst

Felanmälan

Container eller komprimator  

felanmalan@liljegrens.se

Övriga kontakter avfall

Locum Kundtjänst

Telefon: 08-123 172 00
Dygnet runt 
E-post: kundtjanst.locum@regionstockholm.se

Locums miljöcontroller

avfall.locum@regionstockholm.se

Akut- och universitetssjukhus elektronik- och sekretessavfall

Sjukhusens egna avtal

De mindre sjukhusen elektronik - och sekretessavfall

Kontaktuppgifter till PreZero enligt ovan beroende på behov

Samtliga sjukhus vårdens specialavfall

Regionens avtal