Huddinge sjukhusområde

Inom Huddinge sjukhusområde ligger Karolinska Universitetssjukhuset, flera andra vårdgivare samt närservice.

På väg mot framtidens vård

För att möta det växande vårdbehovet i Stockholms län genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får nya och ombyggda lokaler för bland annat operations- och röntgenavdelningar.

Vill du följa utvecklingen av Karolinska Huddinge från ovan?

Följ bygget via webbkameran över byggarbetsplatsen. Bilderna uppdateras var femte minut.

Till webbkameran

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge invigdes 1972, dåvarande Huddinge sjukhus. Arkitekter var K Å Hellman och S Lindblom hos HLLS Arkitektkontor. En byggnad präglad av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av långa raka huskroppar.

Redan i ett tidigt skede i byggprojektet satsades det på konstnärlig utsmyckning. Enbart i den enorma entréhallen, som är ungefär av Kungsträdgårdens storlek, placerades konst för en miljon kronor.

2004 slogs Huddinge sjukhus ihop med Karolinska Sjukhuset i Solna och bildade Karolinska Universitetssjukhuset. Huddingeenheten håller till i Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm.

Aktuella störningar

Krisövning på Karolinska Huddinge

Krisövning på Karolinska Huddinge

Den 26 april 2018 klockan 13.00–15.00 ska Locum ha en krisövning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Arbetet har planerats tillsammans med räddningstjänsten. Under denna tid kan störningsmoment i form av rökutveckling, utryckning och folksamling uppstå.

Plats B-huset
Plats
B-huset

Rivningar i K61-63

Rivningar i K61-63

Den 11 april påbörjas rivningar av befintliga lokaler i K61 och K63 för att kunna skapa en ny vårdavdelning. Locum försöker att ta hänsyn till närliggande verksamheter vid rivningsarbetet för att minimera störningarna i den mån det går. Rivningsarbetet blir färdigt den 14 juni 2018.

Plats Hus K2
Plats
Hus K2

Bygghiss utanför B4-entrén

Bygghiss utanför B4-entrén

I mitten av april kommer en bygghiss att monteras utanför B4-entrén. Bygghissen går på utsidan av byggnaden för att transportera material upp till bygget som pågår inne i sjukhuset.

Plats Utanför B4-entrén
Plats
Utanför B4-entrén