Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Huddinge sjukhusområde aktuell parkeringsinformation.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs till och med 31 december 2021

För att uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider infördes avgiftsfri parkering för vårdpersonalen den 1 april 2020. Den 27 maj i år togs beslut om att fortsätta med detta så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021.

Läs mer här>>

Använd appen Apcoa Flow för gratis parkering

För att ta del av den fria parkeringen använder du även fortsättningsvis appen Apcoa Flow. På Apcoas hemsida hittar du mer information om appen.

Se instruktion för appen Apcoa Flow här>>

Beroende på parkeringssituation och respektive sjukhus förutsättningar kan det finnas begränsningar för var det är möjligt att parkera med fri taxa.

Giltig zonkod för fri parkering vid Huddinge sjukhusområde: 50220 

Personalparkering ej tillåten i besöksgarage

På grund av ökat antal besökare i och med vaccineringen på sjukhuset så är det inte längre tillåtet att som personal parkera i besöksgaraget eller på områden med parkeringsförbud. Detta gäller tillsvidare.  

Karta över besöksparkering, personalparkering samt cykelparkering vid Huddinge sjukhusområde

Klicka på länken ovan eller bilden nedan för att se en större bild. 

oversiktskarta_huddinge_201109.png


Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Huddinge sjukhusområde. Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Du når deras kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. Det går också bra att skicka e-post till locum@apcoa.se.

Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande. 

Parkering - patienter och besökare

15 kr/ timme dygnet runt.

Långtidsparkering för patienter och besökare

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).

Har du frågor? Kontakta Locum kundtjänst 08-123 172 00.

Betala din parkering

Parkeringen kan betalas på olika sätt. Snabbast och enklast är att använda de olika digitala betaltjänsterna som finns tillgängliga, där man bland annat kan starta och stoppa sin parkering. Vill du inte ladda ned någon app så finns det även möjlighet att betala parkeringen med sms.

De olika betaltjänster som finns tillgängliga på Huddinge sjukhusområde är:
Parkster
Smspark
Easypark

Det finns även betalautomater på området där det går bra att betala med mynt, bensinkort och kontokort (dock inte Amex och Diners). I betalautomaterna gäller endast förskottsbetalning.

Bomsystemet i Blåvingen avstängd 

Den 18 december 2017 tog Apcoa Parking över som parkeringsentreprenör på Huddinge sjukhusområde. I och med entreprenörsskiftet så är bomsystemet i personalgaraget Blåvingen avstängt. Bommen är öppen hela tiden, men det är fortfarande endast sjukhuspersonal som får parkera i Blåvingen. Även parkeringsskylten är ur funktion och indikerar nu hela tiden att parkeringshuset är fullt även om så inte är fallet.