En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Huddinge sjukhusområde aktuell parkeringsinformation.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för större bild).

Karta över besöksparkering, personalparkering samt cykelparkering vid Huddinge sjukhusområde

oversiktskarta_huddinge_201109.png

 

Att parkera vid Huddinge sjukhusområde

Fortsatt parkeringsundantag

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 förlängs året ut. Parkera på parkering avsedd för personal och fortsätt använda appen ApcoaFlow för att registrera din parkering. Läs mer här.

Observera, för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen ApcoaFlow och ange korrekt zonkod som för Huddinge sjukhusområde är 50220 för parkering utomhus och 371420 för parkering i garaget. Mer information om hur du som vårdpersonal parkerar gratis, hur appen laddas ner, frågor och svar och kontaktuppgifter till Apcoas och Locums kundtjänst finns här (länk till annan sida) >>

Personalparkering från 1 januari 2023

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023. Läs mer här. 

Var får personal parkera?

På kartan ser du var personalparkeringarna på området finns. De är utmärkta med ett P med vit bakgrund. Endast sjukhuspersonal får parkera i parkeringshuset Blåvingen. Du som personal på sjukhusområdet får parkera i besöksgaraget mellan kl. 21.00 - 06.00 alla dagar i veckan, viktigt är att du då använder zonkod 371420.

Personalparkering ej tillåten på besöksplatser

Det inte tillåtet att som personal parkera i besöksgaraget eller på besöksparkering utomhus. Detta gäller tills vidare.

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

Karta över parkeringar på sjukhusområdet

Karta över besöksparkering, personalparkering samt cykelparkering vid Huddinge sjukhusområde

Klicka på länken ovan eller bilden nedan för att se en större bild.

oversiktskarta_huddinge_210913.png

Långtidsparkering för patienter och besökare

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Betala din parkering

Parkeringen kan betalas på olika sätt. Snabbast och enklast är att använda de olika digitala betaltjänsterna som finns tillgängliga, där man bland annat kan starta och stoppa sin parkering. 

De olika betaltjänster som finns tillgängliga på Huddinge sjukhusområde är:
Parkster
Easypark
ApcoaFlow

Det finns även betalautomater på området där det går bra att betala med mynt, bensinkort och kontokort (dock inte Amex och Diners). I betalautomaterna gäller endast förskottsbetalning.

Har du frågor om parkering? 

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

oversiktskarta_huddinge_210913.png