Huddinge sjukhusområde

Inom Huddinge sjukhusområde ligger Karolinska Universitetssjukhuset, flera andra vårdgivare samt närservice. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Locum förvaltar den cirka 400 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Just nu genomför Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får nya och ombyggda lokaler för bland annat operations- och röntgenavdelningar.

Här på locum.se/huddinge-sjukhusomrade håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dåvarande Huddinge sjukhus, invigdes 1972. En byggnad präglad av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av långa raka huskroppar. Arkitekter var K Å Hellman och S Lindblom hos HLLS Arkitektkontor. 

Redan i ett tidigt skede i byggprojektet satsades det på konstnärlig utsmyckning. Enbart i den enorma entréhallen, som är ungefär av Kungsträdgårdens storlek, placerades konst för en miljon kronor.

2004 slogs Huddinge sjukhus ihop med Karolinska Sjukhuset i Solna och bildade Karolinska Universitetssjukhuset. Huddingeenheten håller till i Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm.