Grå fasad på operationsbyggnad som omges av grönskande träd.
Grå fasad på operationsbyggnad som omges av grönskande träd.

Huddinge sjukhusområde

Inom Huddinge sjukhusområde ligger Karolinska Universitetssjukhuset, flera andra vårdgivare samt närservice. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Vi förvaltar den cirka 400 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Historik. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dåvarande Huddinge sjukhus, invigdes 1972. En byggnad präglad av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av långa raka huskroppar. Arkitekter var Karl-Åke Hellman och Sven Lindblom hos HLLS Arkitektkontor.

Redan i ett tidigt skede i byggprojektet satsades det på konstnärlig utsmyckning. Enbart i den enorma entréhallen, som är ungefär av Kungsträdgårdens storlek, placerades konst för en miljon kronor. 2004 slogs Huddinge sjukhus ihop med Karolinska Sjukhuset i Solna och bildade Karolinska Universitetssjukhuset. Huddingeenheten håller till i Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm.

Sjukhuset utvecklas ständigt. Just nu pågår förberedande arbete för att skapa nya och större lokaler för vuxenakutmottagningen och nya vårdavdelningar och mottagningar moderniseras.

Under åren 2015–2020 genomfördes särskilt stora satsningar på sjukhusområdet med bland annat en ny vårdbyggnad för operation, intervention och röntgen. Lokalerna för förlossning och pre- och postoperation och Huddinge allmänpsykiatri har byggts om och sjukhusparken har utvecklats. Läs mer om utvecklingen 2015–2020>>

Händer i huset, menyn till vänster är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns information om aktuella byggprojekt och störningar som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.

 

 

08-585 800 00

Sjukhusets telefonväxel

400 000

Kvadratmeter

1972

Invigdes år