Grå fasad på operationsbyggnad som omges av grönskande träd.
Grå fasad på operationsbyggnad som omges av grönskande träd.

Huddinge sjukhusområde

Inom Huddinge sjukhusområde ligger Karolinska Universitetssjukhuset, flera andra vårdgivare samt närservice. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Vi förvaltar den cirka 480 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården. I förvaltningen ingår även fastigheten Helix rättspsykiatri. 

Sjukhuset utvecklas ständigt. Just nu pågår förberedande arbete för att skapa nya och större lokaler för vuxenakutmottagningen och nya vårdavdelningar och mottagningar moderniseras. 

Under åren 2015–2020 genomfördes särskilt stora satsningar på sjukhusområdet med bland annat en ny vårdbyggnad för operation, intervention och röntgen. Lokalerna för förlossning och pre- och postoperation och Huddinge allmänpsykiatri har byggts om och sjukhusparken har utvecklats. Läs mer om utvecklingen 2015–2020>>

Händer i huset, menyn till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns information om aktuella byggprojekt och störningar som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.

 

 

1972
invigdes sjukhuset
480 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd