Parkering vid
Södersjukhuset

Här hittar du som besöker eller arbetar på Södersjukhuset aktuell parkeringsinformation.

Parkeringssituationen på Södersjukhuset
Södersjukhuset ligger i Stockholms innerstad högt uppkrupet på Årstaberget. Markytan runt sjukhuset är liten och möjligheten att tillhandahålla parkeringsplatser är starkt begränsad. Pågående stora byggprojekt begränsar ytorna för parkering ytterligare. Däremot erbjuder innerstadsläget god kollektivtrafik och möjlighet att gå och cykla till sjukhuset. Bra både för miljön och för hälsan.

Kollektivtrafik
Bussar: Buss nr 3, 74 och 164 stannar utanför huvudentrén. Buss nr 4 och 74 passerar på Ringvägen nedanför Sjukhusbacken.
Pendeltåg: Södra station (utgång Rosenlundsgatan) är närmaste station.  

Cykelparkering  
Ett flertal cykelparkeringar finns runt sjukhuset. För personal finns ett låst cykelrum intill ambulanshallen vid vuxenakuten. Kod får du av din närmaste chef. Utanför cykelrummet finns en luftpump om du behöver fylla på däcken.

P-platser för rörelsehindrade
I dagsläget är det kostnadsfritt att parkera på rörelsehindrade parkeringsplatser. Är dessa  upptagna och man behöver stå på besöksparkering måste man erlägga aktuell taxa.

P-platser för MC
MC får bara stå på hänvisade platser. 

Parkering - besökare
Taxa

Måndag – söndag kl 07:00-19:00 20kr/h
Måndag – söndag kl 19:00-07:00 15kr/h
Maxtid att parkera är 3 dygn.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se och Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 
Biljett
Parkeringsautomaterna är biljettlösa. Vid betalning anges fordonets registreringsnummer. Önskar du kvitto för köp kan det skickas digitalt direkt via automaten, antingen som e-post eller SMS, du väljer själv .Parkeringsvakterna kontrollerar fordonets registreringsnummer via sin handdator och får därmed bekräftat om giltig betalning finns för det aktuella fordonet.
Zoner
SÖS - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50102 
SÖS - Garage - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50101

Karta besöksparkering 

Parkering - personal
Taxa

Avgift mån-sön kl: 08.00-16.00.  Maxtid 3 dygn.
375 kr/månad, 30 kr/dag, 5kr/h - Personaltaxan gäller enbart tillsammans med tillstånd som ska finnas väl synligt i framrutan i fordonet.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 
Zoner 
Om du betalar via app eller hemsida så fyller du i vilken zon (område) du ska parkera och får då upp aktuell taxa.
SÖS - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50202 
SÖS - Garage - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50201

Personalgarage
För att du som anställd på Södersjukhuset ska få tillgång till sjukhusets personalgarage måste en ansökan göras. Ansökningsformuläret hittar du här Anställda hos Södersjukhuset AB tilldelas plats av Södersjukhuset. Övriga tilldelas plats av Locum. 

Parkeringsbevakning och felanmälan
Parkeringbevakningen utförs av Apcoa dygnet runt. 
Telefon:  08-556 306 70 (Dygnet runt)
E-post: locum@apcoa.se 
Felanmälan P-automat: Vid fel på automaten sms:a betalautomatens nummer följt av en felbeskrivning till 0700-230 230, till exempel A7001 kvittopapper slut. Därefter följer en instruktion för att få giltig P-biljett som behövs för att parkera på platsen.

Locums parkeringsstrategi

I Locums förvaltningsuppdrag ingår ansvar för parkeringsfrågorna. Därför finns en gemensam parkeringsstrategi, även om de fastigheter vi förvaltar delvis har olika förutsättningar vad gäller läge och tillgängliga ytor. Syftet med parkeringsstrategin är att stödja utvecklingen av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planeringen. Strategin ska stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel enligt landstingets miljömål.

Kontaktperson parkering

Jörgen Lindberg
Jörgen Lindberg
Fastighetsförvaltare