Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Södersjukhuset aktuell parkeringsinformation.

Avgiftsfri parkering för vårdpersonal förlängs till 31 maj 2021

Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 25 mars togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 maj 2021.

Läs mer här. 

Parkeringssituationen på Södersjukhuset

Södersjukhuset ligger i Stockholms innerstad högt uppkrupet på Årstaberget. Markytan runt sjukhuset är liten och möjligheten att tillhandahålla parkeringsplatser är starkt begränsad. Pågående stora byggprojekt begränsar ytorna för parkering ytterligare. Däremot erbjuder innerstadsläget god kollektivtrafik och möjlighet att gå och cykla till sjukhuset. Bra både för miljön och för hälsan.

Kollektivtrafik

Bussar: Buss nr 3, 74 och 164 stannar utanför huvudentrén. Buss nr 4 och 74 passerar på Ringvägen nedanför Sjukhusbacken.
Pendeltåg: Södra station (utgång Rosenlundsgatan) är närmaste station.  

Cykelparkering

Ett flertal cykelparkeringar finns runt sjukhuset. För personal finns ett låst cykelrum intill den nya neonatalavdelningen som är under byggnation. Tillträde till cykelrummet får du via ditt E-tjänstekort. Utanför cykelrummet finns en luftpump om du behöver fylla på däcken.

Parkering - besökare

Taxa 

Måndag – söndag, 30 kr/timmen dygnet runt.
Maxtid att parkera är 3 dygn.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se och Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 

Biljett

Parkeringsautomaterna är biljettlösa. Vid betalning anges fordonets registreringsnummer. Önskar du kvitto för köp kan det skickas digitalt direkt via automaten, antingen som e-post eller SMS, du väljer själv. Parkeringsvakterna kontrollerar fordonets registreringsnummer via sin handdator och får därmed bekräftat om giltig betalning finns för det aktuella fordonet.

Zoner

Sös - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50102 
Sös - Garage - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50101

 

taxor besökare

 

Parkering - personal

Taxa

Avgift mån-sön kl: 08.00-16.00.  Maxtid 3 dygn.
375 kr/månad, 30 kr/dag, 5kr/h - Personaltaxan gäller enbart tillsammans med tillstånd som ska finnas väl synligt i framrutan i fordonet.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 

Zoner 

Om du betalar via app eller hemsida så fyller du i vilken zon (område) du ska parkera och får då upp aktuell taxa.
Sös - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50202 
Sös - Garage - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50201

Personalgarage och ansökan om tillträde

För att du som anställd på Södersjukhuset ska få tillgång till sjukhusets personalgarage måste en ansökan göras. Ansökningsformuläret hittar du här 

Ansökan skickas vidare till respektive arbetsgivare som bestämmer om du uppfyller respektive arbetsgivares kriterier för att få tillgång till personalgaragets låsta del. Är allt ok kommer du enligt turordning på kölistan kontaktas när tillträde kan ges. 

Anställda hos Södersjukhuset AB tilldelas plats av Södersjukhuset. Övriga tilldelas plats av Locum. 

Detta gäller för anställda vid Södersjukhuset AB:

  • Du som är tillsvidareanställd med Södersjukhuset AB som arbetsgivare kan ansöka om behörighet till sjukhusets personalparkering. Gäller ej tillsvidareanställd timanställning. 
  • Ni som ansöker för första gången kommer ställas i kö eller om plats finns, få access till personalgaraget.
  • När du har fått access är giltighetstiden 12 månader. Inom denna tid måste du göra en ny ansökan för att behålla accessen. Den gör du på samma sätt som den vanliga ansökan.
  • Tänk på att du själva måste ha koll på när 12 månader har passerat. Har ni inte inkommit med en förlängning inom 12 månader kommer accessen tas bort och en ny ansökan måste göras och ni placeras i kösystemet, om plats finns får ni access direkt.
  • Du får ett bekräftelsemail när du har fått din access.

Parkeringsbevakning och felanmälan

Parkeringsbevakningen utförs av Apcoa dygnet runt. 
Telefon:  08-556 306 70 (Dygnet runt)
E-post: locum@apcoa.se 
Felanmälan P-automat: Vid fel på automaten sms:a betalautomatens nummer följt av en felbeskrivning till 0700-230 230, till exempel A7001 kvittopapper slut. Därefter följer en instruktion för att få giltig P-biljett som behövs för att parkera på platsen.