Parkering vid
Södersjukhuset

Här hittar du som arbetar eller besöker Södersjukhuset aktuell parkeringsinformation.

Parkeringssituationen på Södersjukhuset

Södersjukhuset ligger i Stockholms innerstad högt uppkrupet på Årstaberget. Markytan runt sjukhuset är liten och möjligheten att tillhandahålla parkeringsplatser är starkt begränsad. Pågående stora byggprojekt begränsar ytorna för parkering ytterligare. Däremot erbjuder innerstadsläget god kollektivtrafik och möjlighet att gå och cykla till sjukhuset. Bra både för miljön och för hälsan.
God kollektivtrafik
Bussar: Buss nr 3, 74 och 164 stannar utanför huvudentrén. Buss nr 4 och 74 passerar på Ringvägen nedanför Sjukhusbacken.
Pendeltåg: Södra station är närmaste station. 
Cykelparkering inom- och utomhus
Ett flertal cykelparkeringar finns runt sjukhuset. Dessutom finns ett låst cykelrum enbart för personal i närheten av akutintaget vuxenakuten. Kod får du av din närmaste chef. Utanför cykelrummet finns nu en luftpump om du behöver fylla på däcken.

Apcoa sköter parkeringsbevakning från 1 december 2017

Apcoa tar över bevakningen av parkeringarna vid ett stort antal sjukhus. Den 1 december skedde övergången vid Södersjukhuset. P-automaterna har bytts ut och det finns fler och snabba sätt att betala. Taxan anges på betalautomaterna: 
Personaltaxa och tillstånd: Personaltaxan är oförändrad och  gäller som tidigare enbart tillsammans med tillstånd som ska finnas väl synligt  i bilen.
Via tjänsten Parkster betalar du enkelt med app, SMS, webbportal eller talsvar. Obs! Vill du köpa personalbiljett via app gör du det via Parkster. Här ser du hur du betalar din parkering.
Zoner: Om du betalar via app eller hemsida så fyller du i vilken zon (område) du ska parkera och får då upp aktuell taxa.
SÖS - Personal Södersjukhuset Zonkod: 50202 
SÖS - Garage - Personal Södersjukhuset Zonkod: 50201
SÖS - Besökande Södersjukhuset Zonkod: 50102 
SÖS - Garage - Besökande Södersjukhuset Zonkod: 50101

Ansökan tillträde till personalgaraget på SÖS

Här kan du som anställd på Södersjukhuset ansöka om tillträde till sjukhusets personalgarage.
Ansökningsformuläret hittar du här

Locums parkeringsstrategi

I Locums förvaltningsuppdrag ingår ansvar för parkeringsfrågorna. Därför finns en gemensam parkeringsstrategi, även om de fastigheter vi förvaltar delvis har olika förutsättningar vad gäller läge och tillgängliga ytor. Syftet med parkeringsstrategin är att stödja utvecklingen av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planeringen. Strategin ska stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel enligt landstingets miljömål.. 

Kontaktperson parkering

Martina Nilsson
Martina Nilsson
Teknikförvaltare