Aktuella störningar

Bearbetning av schaktmassor

Bearbetning av schaktmassor

Natten mellan måndag och tisdag vecka 4 anländer en större maskins som ska bearbeta schaktmassor från bygget för återfyllnad inom bygget. Uppställningsplats är byggområdet nedanför Finsens väg. Bearbetningen görs vid tre tillfällen under våren under 3-5 dagar. Första tillfället är vecka 4. Störningsgrad 4 (5)

Plats Byggytan vid Finsens väg 12
Plats
Byggytan vid Finsens väg 12
123