Krisövning med fokus på vattenförsörjning

Pulsen steg lite extra i Danderyd under veckan då vi krisövade. Scenariot var e.coli-bakterier i inkommande vatten. Krisövningen var ett tillfälle att testa kontinuitetsplanen under realistiska förhållanden.

DS_krisövning vatten_825x464.jpg

- Allvarliga situationer är något vi ständigt strävar efter att undvika samtidigt som det är något vi måste vara redo att hantera på bästa sätt. Regelbunden övning i normalläge ger oss värdefull kunskap och rutin till skarpa situationer, säger Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef.

Norrvatten levererade en vattentank för att ge övningen realism och nerv och vi hade representanter på plats från Civilförsvarsförbundet som vid behov kan vara behjälpliga vid denna typ av situationer.

Hur gick det då? Jo, vi lyckades säkra rent dricksvatten till sjukhuset med reservlösningar. Tack Danderyds sjukhus, Norrvatten och Civilförsvarsförbundet för gott samarbete!