Logopedklinikens första år i nya lokaler

Det är nu ett år sedan Talkliniken blev Logopedkliniken och samlokaliserade sin verksamhet i nya lokaler på sjukhuset. Hus 04, ett av de äldsta husen på området genomgick inför inflyttningen en teknisk upprustning och verksamhetsanpassning. Träffa Helén Norström, Klinikchef, som i intervjun nedan berättar om vad de nya lokalerna inneburit för personalen och den kliniska verksamheten.

Hur har året varit och hur trivs ni?

Det har varit ett fantastiskt år i de här lokalerna. Huset som sådant är väldigt vackert och renoveringen genomfördes verkligen varsamt med harmoniska färgval och med den gamla stilen bibehållen.

Logopedkliniken DS_personal ute.pngBild: Emmy Hadvall, Sabina Al Kass Yousef och Helén Norström.

Vilka är de främsta förändringarna för personalen jämfört med tidigare?

Arbetsmiljön spelar stor roll för välbefinnande, trivsel och stressnivå och vi upplever flera förbättringar. Vi satt tidigare utspridda i fyra olika hus på sjukhusområdet. Så bara det att vi nu sitter under samma tak har underlättat arbetet och medfört en lugnare arbetsmiljö då det är enkelt att nå varandra och vi behöver inte lägga tid på att förflytta oss lika mycket. Något som också bidragit till en lugnare arbetsmiljö är att ljudvolymen i lokalerna är lägre än tidigare.

Logopedkliniken DS_personalrum2.png
Bild: Lovisa Femrell, Hélen Norström, Emmy Hadvall och Åsa Hallgren i den ljusa personalmatsalen.

Många upplever att lunchrummet är mycket trivsamt. Det är stort, ljust och är byggt så att det blir ett bra flöde även med många personer på plats. Att kunna ta en kopp kaffe ute på balkongen är så klart också trevligt, inte minst den här tiden av året. Vi har också fått konferensrum i olika storlekar det är ju positivt inte minst nu i coronatider då vi är extra noga med att hålla avstånd till varandra.

Hur har verksamheten påverkats av de nya lokalerna?

Lokalerna är större och det har medfört möjlighet att göra helt nya saker men också att göra sådant vi gjorde tidigare men på ett bättre sätt nu.

IMG_1173_redigerad.png

Vi har numer en så kallad ”one way screen” som innebär att föräldrar, studenter och vårdpersonal kan titta in i ett rum och studera det som sker där utan att barnet i det angränsande rummet behöver störas eller bli stressad av att andra tittar.

Ett annat tillskott för verksamheten är att vi numer har en inspelningsstudio. Det är ett rum med en ljudisolerad box där man kan spela in tal utan att få med störande biljud. Vi kan därmed göra kompletta ljudanalyser och röstpatienter kan studeras på ett bra sätt före och efter en behandling. Det här gör också att vi nu kan vara delaktiga i forskning och samarbetsprojekt med andra sjukhus och ännu bättre bedriva den specialiserade vård som är uppdraget här på Danderyd.

Några andra exempel på förbättringar i de nya lokalerna är att det har blivit mer lättarbetat flöde i sterilen och vi har även byggt upp nya lekfulla miljöer att träna i för patienter med ätovilja.

Är det något annat du vill berätta om kopplat till de nya lokalerna och ombyggnadsprojektet?

Lokalerna har verkligen blivit vad vi hoppats på och faktiskt ännu lite bättre. Vi gjorde det vi skulle göra även i tidigare lokaler men tänk så mycket enklare det är när lokalerna verkligen är anpassade efter verksamheten. Det underlättar betydligt både för personal och patienter.

Ett råd jag vill ge till andra verksamheter som ska genomföra större ombyggnadsprojekt är att tilldela en person i verksamheten ansvar och tid för att vara projektledare. Även om det är svårt att avvara någon från kliniskt arbete så är det min övertygelse att det sparar både tid och pengar om allt blir rätt från början. Det är enklare och tydligare med en huvudkontakt istället för flera och det underlättar mycket som ansvarig chef att ha en projektledare att driva arbetet tillsammans med.

Vi tycker att vi har fått sjukhusets finaste hus!