Närakut Danderyd öppnar i nya lokaler 1 december

Första december öppnade Närakut Danderyd sin verksamhet i nya större lokaler. Den nya lokalen finns i hus 14 plan 3, vid målpunkt Q dit man enkelt tar sig via huvudentrén.

Vi träffade Carola Jonsson, enhetschef Närakut Danderyd och Kerstin Lindgren, biträdande enhetschef, i den nya lokalen dagarna innan öppning och ställde frågan vad den nya lokalen betyder för verksamheten.

Receptionsdisk2_beskuren.jpg
Bild: Kerstin Lindgren och Carola Jonsson vi den nybyggda receptionsdisken.

Det bästa är att lokalen är mycket större och ljusare än tidigare lokal där vi varit trångbodda länge. Dagens lokal var underdimensionerad redan från start. Den nya lokalen blir framför allt ett lyft för patienterna tack vare att den ger bättre patientflöden med till exempel ett inre och yttre väntrum, ibland måste patienterna tyvärr sitta i hisshallen för att det är för trångt i dagens väntrum. 

– Lokalens storlek ger också möjlighet till förbättrad arbetsmiljö och andra arbetssätt och är med andra ord mycket bättre lämpad för vår verksamhet. Något annat som är en klar förbättring är ljuset, det är genomgående mycket bra belysning i lokalen som dessutom är dimbar. Det som har blivit mindre bra är avståndet till röntgen för våra patienter tyvärr. 

Vi tycker att det blir ett ordentligt lyft för vår närakut med ljusare, större och bättre lokaler som passar vår verksamhet, avslutar Carola Jonsson.

Närakut Danderyd drivs av Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO).

Ta del av de förbättringar och anpassningar som Locum genomfört i lokalen inför inflyttning.

Carola och kollega beskuren.jpg
Bild: Kerstin Lindgren och Carola Jonsson framför en konstvägg i närakutens nya lokaler.

Invigning1_beskuren.jpg
Bild: Från invigningen 1 december. Välkomna till de nya lokalerna!

Invigning2_beskuren.jpg
Bild: Entrén till Närakut Danderyd finns vid målpunkt Q på samma
plan som huvudentrén.