Neurologmottagningen i nya lokaler

På plan 3 i hus 17-18 har neurologmottagningen flyttat in i nya, rymliga och bättre anpassade lokaler. Lokalerna har också genomgått en teknisk upprustning och på så sätt blivit mer driftsäkra och energieffektiva samtidigt som inomhusklimatet förbättrats.

Neurologmottagningen var tidigare trångbodda vilket nu är ett minne blott. De nya lokalerna är rymliga, ljusa och fräscha och bättre anpassade efter verksamhetens behov. Mottagningen är en dagverksamhet med många besökare per dag. Det centrala läget på sjukhuset gör det enkelt för patienter att ta sig dit via huvudentrén.

Vad har vi gjort?

Lokalerna har fått en ny planlösning för att passa verksamhetens behov på bästa sätt. Golv och väggar har nya ytskikt och taket är nytt med energieffektiv LED-belysning. I det stora väntrummet finns det två himmelstak, det vill säga en takbelysning med himmelsmotiv. Som alltid i våra ny- och ombyggnadsprojekt har vi planerat utformningen med hänsyn till fysisk tillgänglighet eftersom alla ska kunna vistas i lokalerna.

Byggprojektet har också innefattat teknisk upprustning. Det innebär uppgradering av tekniska installationer som ny el, ventilation och avlopps- och tappvattensystem.

Jessica och Annika.jpg
Bild: Jessica Krantz, projektledare Locum och Annika Dunvall, vårdenhetschef Neurologkliniken.

Det har varit en engagerad konstgrupp i projektet och lokalerna har fått både nyproducerad och utvald konst, tavlor och skulpturer, vilket ökar trivseln och ger ett trevligt intryck.

Vad innebär de nya lokalerna för verksamheten?

– Lokalerna är nu bättre anpassade efter den verksamhet vi bedriver. Vi skiljer mellan administrativt utrymme och patientutrymme vilket är mycket positivt med tanke på bland annat hygien och sekretess. Arbetsmiljön har också förbättrats tack vare att lokalerna är betydligt ljusare och bättre ljuddämpade än tidigare, berättar Annika Dunvall, vårdenhetschef på Neurologkliniken.

En del av möblerna från de tidigare lokalerna har återbrukats. För att få en flexibilitet och kunna flytta och anpassa arbetsstationerna efter behov är de utformade enligt standardmått, med till exempel ett bestämt mått för alla skrivbord. 

Utmaningar och framgångsfaktorer

En utmaning har varit att det pågått flera byggprojekt samtidigt på plan 3 och 4 i hus 17 och 18 - nya lokaler för Samlad hjärtmottagning, upprustning av lokaler för medicintekniks administration och ombyggnad för neurologmottagningen. Periodvis har det inneburit en del stök och störningar för närliggande verksamheter, vilket ställt stora krav på samordning mellan byggprojekten och nära dialog med alla berörda.

En framgångsfaktor i projektet har varit våra veckovisa störningsmöten för de verksamheter som blivit mest berörda av arbetena på plan 3 och 4. Under de korta mötena har vi informerat om när vi kommer att störa, vem som påverkas, när och varför. Det har också blivit ett bra sätt för berörda verksamheter att löpande få insyn i projekten, följa utvecklingen och kunna ställa frågor, berättar Locums projektledare Jessica Krantz.

Byggprojektet startade i december 2022 med rivning. Byggarbetet startade sommaren 2023 och under januari 2024 kunde neurologmottagningen flytta in. Under byggtiden hade neurologmottagningen tillfälliga lokaler i hus 42.

Neurolog_entre.jpg
Bild: Entrén till Neurologmottagningen på samma plan som huvudentrén.

Neurolog_väntrum.jpg
Bild: Väntrum

Neurolog_ljustak.jpg
Bild: Väntrum med ljustak.

Neurolog_personalrum.jpg
Bild: Rymligt och ljust personalrum.

Neurolog_kontor.jpg
Bild: Ett av flera rum med arbetsstationer.

Neurolog_konst_hund.jpg
Bild: Exempel på trevlig konst. Namn: Sittande Hund. Konstnär: Hermine Keller.

Neurolog_samtalsrum.jpg
Bild: Samtalsrum

Neurolog_samtalsrum2.jpg
Bild: Samtalsrum

Publicerad: 19 mars 2024