Vinnare av Plåtpriset 2020

Allt är inte guld som glimmar. Det kan också vara plåt! Idag mottog den nya akutvårdsbyggnaden i Danderyd och White Arkitekter Plåtpriset 2020. Ett pris som delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande.

Om Plåtpriset

PLÅTPRISET 2020 delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Motiveringen till priset

Plåtpriset 2020 tilldelas en byggnad som på ett modest sätt lyckats vända ett konventionellt uppdrag med ett specifikt program till god arkitektur. Med återvinningsbara material och en funktionell utformning står byggnaden placerad i nutid väl förberedd för framtiden. Särskilt viktiga är fasadens mellanrum vilka ger uterum för dem som behöver andrum. Utmaningen med solavskärmning och interiöra hygienkrav har lösts genom utanpåliggande aluminiumgardiners skydd och transparens. Med ljusspel och reflektioner ger dessa fasadpaneler ett distinkt uttryck till en vårdbyggnad som genererar syre, ljus och hopp.

Grattis till alla inblandade!