Ansökan om särskilt parkerings-tillstånd

Personal med behörighet för hantering av parkeringstillstånd vid Danderyds sjukhus kan ansöka om årstillstånd/jourtillstånd och tillfälliga tillstånd för 24 timmar.

Pris parkeringstillstånd:
Jourtillstånd/årstillstånd, 12 000 kr + moms per block
Tillfälliga tillstånd, max 24 timmar, i block om 50 tillstånd, 2 500 kr + moms per block

Genom att du svarar på denna enkät kommer Locum AB att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är de uppgifter du lämnar i enkäten nedan. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter

Ansökan om särskilda parkeringstillstånd