Nya moderna vårdmottagningar byggs på M41-43 och M44

I februari påbörjar Locum arbetet med att förbereda lokaler för två nya vårdmottagningar på sjukhuset.

Under februari 2023 startade vi med förberedande arbeten inför rivningen i lokalerna på M41-43 och M44 som påbörjades under mars. Nya lokaler ska senare byggas enligt konceptet Framtidens Vårdmottagning, FVM. Verksamheterna som flyttar in på M41-43 och M44 är ME Hematologi och ME Cast. 

Både ME Cast och ME Hematologi har behov av nya ändamålsenliga lokaler som kan ta emot ett ökat flöde av patienter. ME Hematologi får en utökad yta på 1624 kvm och de nya lokalerna för ME Cast är på 648 kvm.

Projektet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Pågående arbete

Alla rumsbildande väggar är på plats och nu fokuseras arbetet på att installera rör, kyla, medicinska gaser, kanalisation för el, ventilation och sprinklers ovanför undertaket. Samtidigt pågår arbetet med målning och mattläggning för fullt. 

Störningsfria tider har beslutats tillsammans med berörda verksamheter i angränsande lokaler.

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Anders Nilsson, byggprojektledare på Locum, tel. 070-877 73 27, anders.r.nilsson@regionstockholm.se eller Aswad Betweni, projektledare på Locum, tel. 08-123 173 64, aswad.betweni@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2024-06-30
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Ann-Charlotte Danielsen Förvaltningsområde Huddinge