locum.se

Nya moderna vårdmottagningar byggs på M41-43 och M44

I februari påbörjar Locum arbetet med att förbereda lokaler för två nya vårdmottagningar på sjukhuset.

I februari startar vi med förberedande arbeten inför rivningen i lokalerna på M41-43 och M44 som påbörjas i mars. Nya lokaler ska senare byggas enligt konceptet Framtidens Vårdmottagning, FVM. Verksamheterna som flyttar in på M41-43 och M44 är ME Hematologi och ME Cast. 

Både ME Cast och ME Hematologi har behov av nya ändamålsenliga lokaler som kan ta emot ett ökat flöde av patienter. ME Hematologi får en utökad yta på 1624 kvm och de nya lokalerna för ME Cast är på 648 kvm.

Projektet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Rivningsarbete

Förberedande arbete inför rivning av lokalerna startar under vecka 6 och i mars startar rivningsarbetet som är beräknat att pågå till vecka 26. Rivningsarbete som kan störa närliggande verksamheter får bedrivas på vardagar kl. 16.00 – 20.00 samt helger mellan kl. 08.00 – 17.00.

Vilka berörs av rivningen?

Närliggande avdelningar i byggnad M2 kommer att påverkas av störande ljud.

Information om rivningen till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU). Information kommer att finnas på locum.se, Inuti samt i nyhetsbrev.

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Anders Nilsson, byggprojektledare på Locum, tel. 070-877 73 27, anders.r.nilsson@regionstockholm.se eller Aswad Betweni, projektledare på Locum, tel. 08-123 173 64, aswad.betweni@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2024-06-30
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Ann-Charlotte Danielsen Förvaltningsområde Huddinge