locum.se

Nya taklanterniner på sjukhuset

Taklanterninerna på sjukhuset är gamla och klarar inte längre dagens klimatkrav. För att skapa ett behagligare inomhusklimat och en ljusare inomhusmiljö för dig som arbetar på sjukhuset så byter vi ut dem under tre år framåt.

Film (1,20 min) Se filmen där projektledare Anders Lind berättar om renoveringen av sjukhusets 37 taklanterniner. 

Sjukhusets taklanterniner (fönster i taket som bildar ljusgårdar) är gamla och kyla läcker in vilket ger en kall inomhusmiljö. För att uppnå ett behagligare inomhusklimat och bättre ljus runt ljusgårdarna byter vi därför ut alla 37 taklanterniner under cirka tre år framåt. Arbetet startar i byggnad B4. 

Vad gör vi?

Under februari 2021 startade arbetet med att renovera sjukhusets taklanterniner. Arbetet med att byta en taklanternin beräknas ta sex till sju veckor och kommer att pågå till våren 2024. 

Hur går arbetet till?

Eftersom arbetet mestadels  pågår uppe på taket så transporterar vi material och ställningar till taklanterninerna med helikopter och på samma sätt tar vi även ner det gamla materialet. Det kan innebära att du hör en del störande ljud uppifrån taket vid demontering och montering av taklanterninen. För att minimera att damm sprids ner till konstverken inomhus så täcker vi ljusgårdarna, vilket gör att ljusgården under arbetstiden kommer upplevas mörk inomhus. 

20200128_144858rev_700px.jpg

Konst hängs om

En del av ljusgårdarna har konst som sträcker sig upp i arbetsområdet där skyddstäckningen skall utföras. För att skydda konsten så hänger vi den under tänkt höjd under arbetstiden.  

Helikopterlyft

Helikoptern flyger med material mellan sjukhusparken vid O-huset och upp över taket till den byggnad där arbetet med taklanterninerna sker. Vägen i parken och längs med O-huset stängs under tiden av för gång- och biltrafik. Helikoptern går ner för tankning i parken. Datum och tider för helikoptertransporter kommunicerar vi i god tid via skärmarna på sjukhuset, nyhetsbrev och via Karolinskas intranät Inuti.

Varför gör vi det?

Genom att vi byter ut glasen i taklanterninerna till isolerglas och sätter tilläggsisolering i lanterninernas väggar och yttertak så uppnår vi ett bättre inomhusklimat. Ljusgårdarna förses även med ny belysning, som bidrar till ljusare ljusgårdar under vintertid och framhäver konsten effektfullt.

Vi förbättrar även tillgängligheten för driften med större instegsdörr in till servicegången från taket. 

 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2024-05-31
Projektledare
Anders Lind Projektområde Universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge