Ljuskrona på plats i O-huset

Vi närmar oss sakta slutet på byggnationen av den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen i Huddinge och det märktes tydligt igår. Med byggarbetare ständigt närvarande i bakgrunden monterades det samtidigt en vacker ljuskrona i trapphuset i anslutning till hus B2.

Montering_ljuskrona.jpg

Konstnären Snezana Vucetic Bohm har en förhoppning om att ljuskronan av glas, i kombination med övrig konst som ska monteras i trapphuset, ska skapa en stämning där besökaren kan förflyttas i tid och rum.

-  I trapphusens höga, smala och katedrallika form uppstår en känsla av ett slutet universum eller en teaterscen. Besökaren lämnar en verklighet bakom sig, träder in i en ny – som är själva trapphuset – för att ta sig vidare till ett annat våningsplan och en annan verklighet. Trapphuset fungerar på detta sätt som entitet, berättar Snezana Vucetic Bohm.

Montering_ljuskrona2.jpg

Nu kommer den lysa upp tillvaron för både besökare och personal som vistas i trapphuset och skänka dem en smula skönhet och behag i sjukhusets annars så kliniska miljö.

Montering_ljuskrona3.jpg

Konst i offentlig miljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges Riksdag att en procent av byggnadskostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Procentregeln gäller fortfarande men utgörs nu inom Region Stockholm av upp till två procent. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer.

Montering_ljuskrona4.jpg