Ny behandlingsbyggnad i Huddinge får Miljöbyggnad guld

Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Huddinge sjukhusområde certifieras med Miljöbyggnad guld. Därmed har Locum åtta vårdbyggnader som certifierats med denna högsta nivå för hållbart samhällsbyggande.

Huddinge_chopin_illustration-700.jpg

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader som utvecklats av Sweden Green Building Council. Nu får den nya behandlingsbyggnaden i Huddinge den gröna kvalitetsstämpeln.

– Endast de mest ambitiösa byggprojekten med en uttalad miljöprofil kan få Miljöbyggnad guld. Vi skapar hållbara vårdfastigheter för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm och det känns mycket positivt att få den här certifieringen som ett kvitto på att vi når våra höga ambitioner, säger Elisabeth Teichert, miljöchef på Locum.

Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge mäter 29 000 kvadratmeter till ytan och tas i bruk under början av nästa år. Projektet har även sedan tidigare finansierats av en grön obligation, vilket innebär att investerare lånar ut pengar till hållbara projekt.

– Det är bra att ha ett system där vi jobbar systematiskt med miljö- och energifrågorna. Det är ett komplext projekt i sig att bygga en stor behandlingsbyggnad och det känns fantastiskt att vi dessutom kan uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad guld. Vår goda samverkan med sjukhuset, regionen och våra entreprenörer är definitivt en av våra styrkor, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

Locums arbete med Miljöbyggnad

Locum har i dagsläget nio projekt med målet att uppnå Miljöbyggnad guld eller silver. Åtta av dessa projekt har certifierats enligt Miljöbyggnad guld, vilket bara kan eftersträvas i byggprojekt där det finns en mycket ambitiös och uttalad miljöprofil. För att bibehålla guldcertifieringen görs en verifiering cirka två år efter att fastigheten tagits i drift. Under verifieringen kommer mätningar att göras och en enkät skickas ut till de som arbetar i fastigheten för att se hur inomhusmiljön upplevs.

Kraven som ställs för att nå betygsnivån guld är mycket höga och det krävs ett gediget samarbete mellan projektörer, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter då vårdbyggnader är komplexa fastigheter som innebär svåra utmaningar inom flera områden. Det projekt som kommit längst i processen är Nya Södertälje sjukhus, där Locum nu är i den slutgiltiga verifieringsfasen.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Exempelvis ställs krav på bra dagsljusinsläpp, ventilation, termiskt klimat, fukt och radon. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Läs mer på https://www.sgbc.se/.