Nya lokaler för Barnregionvården i Huddinge

Barnregionvårdsavdelningen flyttar in i nya lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De nya lokalerna innebär att sjukhuset kan ta emot fler sjuka barn och ge mer avancerad vård. H.K.H. Prins Daniel var med och invigde.

 

Filmen är 03.55 min lång. Klicka på playknappen eller här för att se filmen.

Annica Silvertun, omvårdnadschef och Patricia Mathisson, barnsjuksköterska, dialyssjuksköterska och flyttsamordnare berättar om de nya lokalerna för Barnregionvårdsavdelningen på Huddinge sjukhusområde.

Invigning_red.jpg

På Barnregionvårdsavdelningen, BRA, arbetar fyrtiofem barnspecialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Avdelningen tar emot barn från hela landet med sjukdomar i njurar, bukspottskörtel, tarmar, lever, blod och benmärg. Många av barnen vårdas här före och efter sin transplantation.

Under invigningen i januari hälsade temachef Svante Norgren tillsammans med Talla Alkurdi, Hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm välkomna till ceremonin av de nya lokalerna.

Den här avdelningen har en väldigt central roll. Barnregionvården som ska använda den här avdelningen är en av juvelerna i kronan inom barnsjukvården i Stockholm, säger Svante Norgren, chef på Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus.

De nya lokalerna gör det möjligt att ta emot patienter som inte har gått att vårda på avdelningen tidigare, till exempel barn med infektioner.

Vi har nu dubblerat antalet vårdrum, från åtta till sexton. Varje rum har en egen toalett och i åtta av rummen finns det slussar som ökar smittsäkerheten, säger Annica Silvertun, omvårdnadschef på avdelningen.

Lokalerna håller en hög vårdhygienisk standard och erbjuder bland annat eget kök för föräldrar och anhöriga, lekrum och en avskild plats för tonåringar.

Det viktigaste för oss är att lokalerna är anpassade efter våra behov. Därför har vi involverat personal, inneliggande patienter och deras föräldrar redan från start för att skapa en så bra miljö som möjligt, säger Patricia Mathisson, barnsjuksköterska och flyttsamordnare för flytten.

Även arbetsmiljön har förbättrats väsentligt för personalen.

Lokalerna är stora, ljusa och oerhört fina. Arbetsmiljön har förbättrats genom att vi får mer utrymme att arbeta på, bra anpassade rondrum och platser där vi kan mötas, avskilt och tillsammans. De barnanpassade rummen är stora nog att vi får plats med leksaker och sängskåp så att föräldrar kan sova över. En trivsam miljö för både personal och patienter, fortsätter Annica.

Konstnären Ida Rödén har skapat avdelningens gestaltning. Den heter Vattenvarelser och syns i såväl behandlingsrum som korridorer. Konsten har ett fantasifullt havstema och kan bidra med lugn eller stimulans.

Vi hade en vision om att ha ett tema som följer hela avdelningen och ville ha med konst tidigt i projektet. Vi har haft ett nära samarbete med konstnären som har utformat temat som vi tycker passar jättebra här på avdelningen, fortsätter Patricia.

Varje rum på avdelningen har ett eget fantasidjur.

Djuren använder vi som avledning och samtalsstartare. Eftersom man inte riktigt ser vad det är för djur så kan vi fråga och fantisera tillsammans med barnet, fortsätter Patricia.

Tillsammans med olika staber på sjukhuset, Locum och arkitekter har planeringen av avdelningen pågått under lång tid.

Det har varit ett fantastiskt samarbete i projektet. Verksamheten visste vad de ville ha och var otroligt engagerade. Det är framgångsfaktorer för ett lyckosamt resultat, säger Sebastian Lukasiewicz, projektledare på Locum.

Tillsammans med många engagerade personer har vi uppnått vår vision och fått den barnanpassade miljö vi vill ha, avslutar Patricia.  

Invigning_4_red.jpg

Bildtext. H.K.H. Prins Daniel, Talla Alkurdi, Hälso- och sjukvårdsregionråd, konstnären Ida Rödén och barnsjuksköterskan Patricia Mathisson med flera deltog på invigningen av den nya Barnregionvårdsavdelningen.

Konstnär_Ida_red.jpg

Bildtext. Konstnären Ida Rödén har skapat avdelningens gestaltning "Vattenvarelser".

Konst_dörrar_red.jpg

Bildtext. Varje rum på avdelningen har ett eget fantasidjur synlig på dörren och inne på rummet.

Konst_3_red.jpg

Bildtext. Havstemat "Vattenvarelser" på väggen i korridoren.

Konst på vägg_red.jpg

Bildtext. Konsten fortsätter ut på avdelningens väggar.

Lekrum_red.jpg

Bildtext. Lekrum i anslutning till familjeköket. 

Kök_red.jpg

Bildtext. Stort kök med plats för familjen. 

Kök_2_red.jpg

Bildtext. Soffa i anslutning till köket. 

Publicerad: 16 januari 2024