Nyckelöverlämning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sedan 2015 har det pågått ny- och ombyggnationer av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Nu är den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen färdigställd och idag var det dags för oss att lämna över nyckeln och fira tillsammans med alla som varit involverade i projektet.

Nyckelöverlämningen markerar en viktig milstolpe i projektet och nu kvarstår det viktiga arbetet med att få allt på plats innan kliniskt driftstart i mitten av mars nästa år.

Nyckelöverlämning Chopin_1.jpg

Katarina Norberg, Birger Sundström (projektchef Skanska) och Fredrik Hagel inledde och berättade bland annat vilka framgångsfaktorer projektet haft. Det är mycket glädjande att projektet avslutas både i tid och inom budget.

 Nyckelöverlämning Chopin_2.jpg

Johan Magnusson, projektledare för Utrustningsprojektet berättade bland annat att det har levererats 12 340 olika utrustningar till projektet - en imponerande siffra!

 Nyckelöverlämning Chopin_3.jpg

Erika Poldahl, chef för programkontoret Nya Karolinska Huddinge, och Björn Holmström, Medicinskt sakkunnig, har samarbetat nära med Locum och Skanska under projektet. 

 

Om byggnaden

Den nya byggnaden är 29 000 kvadratmeter stor och rymmer nya avdelningar för operation, röntgen och sterilteknik. Här samlas också de interventionsavdelningar som idag är utspridda inom sjukhuset.

 nyckelöverlämning Chopin_5.jpg

Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt bidrar till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. Även sterilteknik och röntgen är något som behöver ligga i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. I den nya byggnaden har det därför skapats nya förutsättningar för en modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara det ökade behovet, samt en sterilteknisk avdelning som samlar diskning av gods som ska återsteriliseras, sterilcentral och sterilförråd. Dessa avdelningar har tidigare varit placerade på olika platser inom sjukhuset.

nyckelöverlämning Chopin_6.jpg

Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

 

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Om- och nybyggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är en del av detta. Läs mer om våra strategiska investeringar här.