Nyrenoverat hos Psykiatri Sydväst

Vi har helrenoverat allmänpsykiatrins lokaler i Huddinge. 8 000 kvadratmeter har byggts om och Psykiatri Sydväst har nu 135 vårdplatser i Huddinge, varav 120 är nybyggda. Projektet som pågått i tre år är nu överlämnat till verksamheten.

I och med ombyggnationen har Psykiatri Sydväst fått fler enkelrum med patientcentrerat vård. Avdelningarna för heldygnsvård är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum.

– Vi är glada att vi nu är i hamn med ombyggnationen. Samarbetet med verksamheten har fungerat väldigt bra och det är viktigt då vi byggt om under pågående verksamhet, säger Ester Laaksonen, projektledare på Locum.

– Vårdpersonalen har varit tydlig och bra på att berätta hur de ville ha det. Vi har särskilt uppskattat att de ordnat utbildning för våra byggare så att de förstår vilken vård som bedrivs här, hur man bemöter patienter och vad som är viktigt säkerhetsmässigt, fortsätter Ester Laaksonen.

De avdelningar som byggts om är M67-69, M66-68, M76-78 samt M77-79.

Vårdrum Psykiatri Sydväst.

Ett av de nya vårdrummen. Rummet är anpassat för framtidens psykiatri med människan i centrum.

Uppehållsrum på avdelningen.

Uppehållsrum på avdelning M77.