O-huset på Huddinge sjukhusområde verifierad med Miljöbyggnad Guld

O-huset på Huddinge sjukhusområde har fått sin slutgiltiga verifiering av Sweden Green Building Council och är nu certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Chopin Karolinska Huddinge Miljöbyggnad guld_webb.jpg

Byggnaden, som fick sin preliminära certifiering redan 2019, har under de senaste åren följts upp vad gäller energiprestanda och inomhusmiljö. Kriterier inom energianvändning, luftkvalitet och byggnadsmaterial har granskats och O-huset uppfyller guld för 8 av 15 kriterier och certifieras därför slutligt med Miljöbyggnad Guld som totalbetyg.

 Vi är mycket stolta och glada över att O-huset nu blivit verifierat med Miljöbyggnad Guld. Det är högt ställda krav för att uppnå denna certifiering, vilket visar att vårt arbete har gett resultat. Det känns extra fint att vi nu kan visa att byggnaden efter fem års drift uppfyller de krav som redovisades vid den preliminära certifieringen. Med denna kvittens på hög miljöprestanda har vi goda förutsättningar för en hållbar förvaltning under många år, säger Anna Thorslund, fastighetsförvaltare på Locum.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building Council. Systemet värderar bland annat energiprestanda och inomhusmiljö, samt säkerställer att inga hälso- och miljöfarliga material används. Dessutom ställs krav på bra dagsljusinsläpp, ventilation, termiskt klimat samt förebyggande av fukt och radonproblem.

Det är ett komplext projekt att bygga en behandlingsbyggnad. Därför känns det fantastisk bra att vi fått en bekräftelse på den goda energiprestanda och inomhusmiljö som vi eftersträvat redan när vi började med projektet för flera år sedan. Det här är ett resultat av ett stort engagemang och gott samarbete mellan såväl förvaltare, projektledare, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter och visar på vikten av att arbeta tillsammans, säger Vicky Lau, projektchef vid byggnationen av O-huset.

Om O-huset på Huddinge sjukhusområde

O-huset, färdigställt 2019, är en 29 000 kvadratmeter stor behandlingsbyggnad som rymmer avancerade teknik- och patientflöden. Här samlas operation, intervention, bild- och funktion och sterilteknik under ett och samma tak, vilket skapar en komplex och effektiv vårdmiljö.

Publicerad: 18 juni 2024