locum.se

Utveckling av fastigheten Huddinge sjukhusområde

Vi har ställt tre frågor om utvecklingen av fastigheten och insatser inom hållbarhet till Mats Abrahamsson, förvaltningsområdeschef för Huddinge sjukhusområde.

mats_700x450px_220223.jpg

Bildtext. Mats Abrahamsson, förvaltningsområdeschef på Huddinge sjukhusområde berättar om utvecklingsplanerna i och kring fastigheten.

Vad händer i fastigheten 2022?

Vi har flera projekt på gång under året, men det största och mest intensiva arbete just nu är planeringen av den nya akutmottagningen som pågår tillsammans med verksamheten. Den nya akuten ska placeras på en annan plats i sjukhuset för att förbättra flöden och logistik med bland annat O-huset, berättar Mats Abrahamsson, förvaltningsområdeschef för Huddinge sjukhusområde på Locum.

Under året ser vi även över belysningen i utemiljön för ökad trivsel och trygghet för alla som rör sig på sjukhusområdet. Genom trygghetsronderingar tillsammans med verksamsamheten så har vi identifierat lite mörkare platser som behöver åtgärdas. Det kan exempelvis handla om mer belysning vid mörka platser runt parkeringsplatser.

Som tidigare år så satsar vi även på hälsa och rörelse för medarbetarna i vården. Förra året öppnade vi upp ett helt nytt cykelgarage med möjlighet att ladda sitt cykelbatteri i en laddbox medan man arbetar. Nu utreder vi möjligheten till fler platser för parkering av cyklar i låsta utrymmen. Vi arrangerade även en uppskattad cykelservicedag för att uppmuntra personalen till att fortsätta cykla och det kommer vi även bjuda in till i år.

Parallellt med Locums projekt pågår också olika planlagda tester, underhåll- och förbättringsarbeten för att säkra trygga och driftsäkra lokaler.

Huddinge_skylt_akuten700px.jpg

Bildtext. Planering av den nya akutmottagningen på sjukhuset pågår för fullt tillsammans med verksamheten.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på ca 5 års sikt?

Ett projekt som kommer pågå under en längre tid är upprustning av ventilationen för sjukhuset. Det är ett viktigt arbete för oss som syftar till att få en bättre verkningsgrad och en ökad energieffektivitet. Vi ska även se över S- och I-huset, både tekniskt och verksamhetsmässigt, säger Mats. 

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och är en integrerad del av det dagliga arbetet i allt ifrån hur vi hanterar byggavfall, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, läkande utomhusmiljö och energi. Ett av de projekt som handlar om att minska energianvändningen på sjukhuset är bytet av den befintliga belysningen till mer energieffektiv LED- belysning. Vi är snart klara med bytet av armaturerna i hus K4 och M4 och i år fortsätter vi arbetet i hus C1, C2 och eventuellt R2. Vi har även ett pågående arbete med att byta ut sjukhusets alla trettiosju taklanterniner som inte lever upp till dagens klimatkrav. Genom att vi byter ut de gamla glasen till nya isolerglas och sätter tilläggsisolering i lanterninernas väggar och yttertak så minskar vi energianvändningen och uppnår ett bättre inomhusklimat.

Vi vet också att utomhusmiljön är viktig för vårt mående därför har vi satsat på motionsslingor och den nya sjukhusparken som har flera ytor för återhämtning och rörelse, avslutar Mats.

Publicerad: 23 februari 2022