Maria Boijs keramiska gestaltning skapar en berättelse

I hisshallen på plan 10 på Nacka sjukhus har nyligen en keramisk gestaltning från Maria Boij installerats. Gestaltningen är en del av konstverket ”Klockan och Berget” som består av ett flertal keramiska objekt. Tillsammans skapar de en berättelse med poetiska sagogestalter som rör sig genom sjukhusets hisshallar och binder samman de olika våningsplanen.

Den nya konsten knyter an till äldre konstverk 

Totalt har fyra olika konstnärer utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med renoveringen av Nacka sjukhus. I uppdraget ingick att den nya konsten på ett fritt sätt skulle knyta an till äldre konstverk på sjukhuset. Förutom textil hade projektet därför även en keramisk inriktning. Tanken var att följa upp den fina keramiska traditionen som finns sedan tidigare på Nacka sjukhus, inte minst genom Stig Lindbergs klassiska gestaltning från 1965 som återfinns i entrén eller Lisa Larsons stengodsrelief, även den på entréplanet.

sven_lindberg_800x450px.jpg
"Funderingar i väntrum" av Stig Lindberg.

lisa_larsson_800x450px.jpg"Keramisk väggrelief" av Lisa Larson. 

 I ett större perspektiv signalerar Maria Boijs nyinstallerade verk på Nacka sjukhus ett pågående skifte i synen på de offentliga byggnadernas äldre, fasta konst. Runt om i landet har den byggnadsintegrerade konsten ibland betraktats som ett problem vid om- eller tillbyggnader. Otaliga är de fasta konstverk från 1900-talet som förstörts, förvanskats eller magasinerats i samband med olika byggprojekt. I fallet med Nacka sjukhus har i stället den befintliga konsten setts som en resurs, vars värde har kunnat utvecklas genom tillskott av nya verk som knyter an till de tidigare, berättar Love Jonsson, keramikerkännare.

Boijs skulpturer ger möjlighet att resa i tanken 

Maria Boijs skulpturer väcker ofta frågor om trygghet och osäkerhet, kring det som är bekant och det som är främmande. Hennes verk förmedlar både det svåra och det stora i att vara människa. Med ”Klockan och Berget” har hennes ambition varit att förmedla något rofyllt och att erbjuda betraktaren möjligheter att resa i tanken. Var och en kan skapa sig en egen historia utifrån bilderna och ladda scenerna med betydelser. Några av de keramiska delarna är matta, vissa har skrovlig yta, andra är högblanka och glänsande – ett äventyr för ögat!

boij-960-004_800x800px.jpg boij-001_800x533px.jpg
Två av Maria Boijs verk i serien "Klockan och Berget" på plan 1-8 på sjukhuset.


 Under arbetets gång har jag tagit intryck av renässanskonsten där människans kroppsliga och själsliga förhållande till naturen ofta är i centrum. Jag har förhållit mig till naturen som en helande kraft, ljudet från trädens blad, videns sus, kyla, värme, lera, jord, berättar Maria Boij.

Du som besöker Nacka sjukhus kan hitta Maria Boijs berättande konst i Hisshall B, våning 1–10.

NackaMB-114-1280_800x450px.jpgMaria Boij till höger tillsammans med Agneta Linton, konstrådgivare och Anna Wignell, Region Stockholm kulturförvaltning.

boij_800x450px.jpgDen nya konsten på plan 10 är det senaste tillskottet av serien "Klockan och Berget".

Foto: Per Mannberg på uppdrag av Region Stockholms Kulturförvaltning och Locums bildarkiv.

Mer om konsten på Nacka sjukhus 

Som patient eller anhörig kan man uppleva oro och sårbarhet. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll för att åstad­komma en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är sådana egenskaper som är konstens stora potential. Den bidrar också till en tilltalande arbetsplats för personalen.

På Nacka sjukhus har konsten varit en självklar del i över 50 år, inte minst med tanke på sjukhusets närhet till Gustavsberg, som under decennier varit ett centrum för keramisk konst och brukshantverk. Både Stig Lindbergs och Lisa Larsons arbeten utfördes i Gustavsberg och idag är Maria Boij en de konsthantverkare som hyr in sig i porslinsfabrikens gamla byggnader.